Programa d’ajuda a la inserció laboral
Programa E+E

És un programa d’ajuda a la inserció laboral que duen a terme les cambres catalanes pels alumnes provinents d’estudis de formació professional.La modalitat de les pràctiques poden ser:
  • FCT (formació en centres de treball), d'una durada al voltant de les 400 hores. Les pràctiques no són remunerades.
  • DUAL: Es tracta d'unes pràctiques de 1.000h. Les 100 h primeres són com a període de prova i no són remunerades, i les 900 següents amb una remuneració de beca d'estudis de petit import, amb bonificació de la Seguretat social fins al 100%.Loading...