Inscripció al 53è concurs "l'aparador" Nadal 2022

Nom i cognoms sol·licitant * E-mail establiment * Telèfon establiment * NIF/NIE sol·licitant * Nom comercial establiment * Municipi establiment * *Camp obligatori He llegit i accepto la Codi de protecció:* Siusplau, introdueixi el text mostrat a la imatge. captcha code reload nota legal *

Nota legal

D’acord amb el que disposen el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (UE) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD), les dades que vostè facilita en aquest document s’incorporaran a un tractament del qual n’és titular la Cambra Oficial de Comerç Indústria i Serveis de Sabadell (en endavant, la Cambra) amb la finalitat de prestar-li els serveis corporatius regulats en la normativa vigent. La base jurídica del tractament és l’interès legítim d’ambdues parts. Les seves dades podran ser cedides o comunicades a tercers sempre que la seva intervenció sigui necessària per a la prestació dels serveis. Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició, dirigint-se a la Cambra, Av. Francesc Macià, 35 (08206-Sabadell) o a l’adreça electrònica   dpd@cambrasabadell.org. Per a més informació consultar la “Política de privacitat” de la Cambra a www.cambrasabadell.org.
Si autoritzo la utilització de les meves dades personals per a la tramesa d'informació comercial. No autoritzo la utilització de les meves dades personals per a la tramesa d'informació comercial.
Participo: *
Concurs Millor Aparador Concurs Xarxes Socials
Dades del sol·licitant
Dades del propietari/a de l'establiment
Nom societat o autònom/a propietari/a * NIF/NIE societat o autònom propietari/a * Codi postal establiment * Adreça establiment * Web establiment Dedicat a la venda de * Telèfon sol·licitant *
Dades comercials de l'establiment
Loading...