Servei de consultoria
Prerequisits per registre sanitari

Més enllà del preceptiu Registre Sanitari d’indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC), el nostre recolzament tècnic i treball documental abasta l’elaboració dels Plans de prerequisits que siguin aplicables a l’empresa:
 • Control de l’aigua.

 • Neteja i desinfecció.

 • Control de plagues i altres elements no desitjats.

 • Formació i capacitació del personal en seguretat alimentària.

 • Control de proveïdors.

 • Traçabilitat.

 • Registre de temperatures.

 • Gestió de residus.Dins la gama de productes de moltes empreses n’hi ha que, per la seva característica estan destinats a estar en contacte amb els aliments. I des d’aquesta realitat cal, per una banda, complir amb els requisits d’especificacions del producte i, per sobre de tot, complir amb les exigències prescrites i d’obligat compliment per la legislació aplicable de salubritat i iniquitat alimentària.

Si, a més, la producció no es realitza directament a les instal·lacions de l’empresa sinó que, un cop dissenyats els productes, se n'externalitza la seva producció, cal que l’organització pugui controlar i garantir que aquesta producció externa mantingui les bones pràctiques productives.

Conseqüentment, cal garantir i poder demostrar davant de clients i d'autoritats que es compleixen els Prerequisits derivats dels Codex alimentari i de les Directives europees de salubritat i traçabilitat alimentària, transposades a la legislació espanyola i amb les transferències assumides per part de la Generalitat de Catalunya.

Recolzar tècnicament l’elaboració dels prerequisits per productes en contacte amb aliments.

Empreses i establiments alimentaris que es dediquin a la producció, la transformació, l’elaboració, l’envasament, l’emmagatzematge, la distribució, el transport i la importació (productes procedents de països no pertanyents a la Unió Europea) de:

 • Productes alimentosos i alimentaris destinats al consum humà.
 • Materials i objectes destinats a estar en contacte amb els productes esmentats en el punt anterior.
 • Coadjuvants tecnològics utilitzats en l’elaboració d’aliments.

A les empreses distribuïdores d’aigua de consum públic mitjançant dipòsits i cisternes mòbils.

A les instal·lacions que serveixen, a les dependències pròpies, un conjunt de consumidors amb unes característiques similars i que sol·liciten un servei de menjar preparat, com escoles, empreses, hospitals, residències geriàtriques, centres penitenciaris, centres de disminuïts psíquics, llars d’infants, cases de colònies, etc. (restauració col·lectiva social).

Metodologia

Per cadascun d’aquests prerequisits es contempla:

 1. Identificació dels fluxos de procés corresponents.
 2. Anàlisi dels riscos associats als processos.
 3. Identificació dels controls existents i requerits.
 4. Elaboració del Pla documentat.
 5. Implantació i informació al personal implicat.

Preu

El servei es facilita sota pressupost.

Equip tècnic

Treballem amb un equip multidisciplinar de professionals, amb més de 25 anys d’experiència portant a terme aquests serveis a empreses de tots els sectors d’activitat.

Què us ofereix la Cambra?

 • Seguretat jurídica, en cas d’inspeccions sanitàries per part de l’administració competent.
 • Sensibilització i pressa de consciència dels treballadors de l’organització, sobre la necessitat de garantir el compliment normatiu i aplicar les bones pràctiques de gestió alimentària.  

Beneficis per l’empresa

 • Traçabilitat de producte.
 • Millora de l’ordre i la gestió dels processos productius de l’organització.
 • Reducció de riscos sanitaris.

Escriviu la vostra opinió

Només els usuaris registrats poden escriure opinions. Identifica't o registra't

Loading...