Servei d'assessoria
Llei de protecció de dades personals - LOPD

El Reglament Europeu de Protecció de dades de caràcter personal, en vigor des del mes de maig del 2016, modifica la LOPD tal i com la coneixem fins ara. Aquesta actualització es basa en la prevenció i la responsabilitat activa per part de les empreses.Els canvis més importants a considerar són modificacions en els models de consentiment, el deure d'informació als interessats i els seus drets i incorporar, quan s'escaigui, l'avaluació d'impacte del tractament de dades, el registre de tractament, la figura del delegat de protecció de dades, la privacitat, els codis de conducta i els esquemes de certificació.Totes les empreses s'han d'adequar a la nova normativa i per fer-ho us proposem un projecte d'adequació basat en les següents fases:
 • Fase 1. Avaluació/diagnosi de la situació actual.

 • Fase 2. Planificació d'accions per a l'adequació.

 • Fase 3. Aplicació de les accions i actualització documental.

 • Fase 4. Verificació de compliment final i elaboració de l'informe corresponent.L’augment de la sensibilitat social vers l’ús de les dades de caràcter personal ha comportat l’aparició de normativa que té com a objectiu garantir la protecció de la intimitat i els drets personals.

Aquests drets estan protegits actualment pel RGPD 2016/679 UE i la llei 3/2018 (LOPDGDD) que  estableixen una sèrie d’obligacions  a les organitzacions per tal de garantir-ne la seva protecció i que es podrien resumir en  mantenir un sistema de seguretat de les dades actualitzat, d’acord a la llei i reglament, mitjançant el seu compromís responsable.

El compromís de responsabilitat passa per tenir un sistema controlat, actualitzat i  actiu, que informi als usuaris dels seus drets, que prengui les mesures necessàries per a protegir-los i que avaluï els riscos de forma periòdica.

Adequació a la normativa

La Cambra proporciona l’assessorament necessari en tots els aspectes referents a la protecció de les dades personals i realitza la implantació de la normativa de forma eficaç.

Modalitats: 

 • Adequació a la normativa. Adreçat a aquelles empreses que no han estat adequades i volen implementar el sistema d’acord amb els requisits legals. També per aquelles empreses que tot i estar adequades tenen el sistema desfasat i volen restaurar-lo de nou. L’adequació pot ser:
  • Presencial a la vostra empresa. Consisteix en una sessió a l’empresa per explicar la normativa i presa de dades i una segona reunió al cap d’uns 15 dies per presentar tota la documentació que formarà part del sistema
  • Adequació exprés mitjançant consultoria agrupada a la Cambra. Es tracta d’una auto implantació dirigida, a cost competitiu, que consisteix en dues sessions de dues hores en les quals en la primera s’explica la normativa i els documents que cal preparar segons models i dues setmanes després l’empresa porta la documentació complimentada i es resolen dubtes.
 • Manteniment: Adreçat  a aquelles empreses que estan adequades i volen externalitzar el manteniment del sistema.
  • Consisteix en una sessió a l’empresa per revisar i avaluar el grau d’acompliment i el lliurament d’una diagnosi de situació junt amb un informe d’accions a portar a terme. Posteriorment s‘estableix una línia d’assessorament per a recolzar la implantació de les mesures detectades.
 • Delegat de Protecció de Dades, figura obligada per les empreses citades a l’article 34 de la Llei Orgànica.

Empreses i autònoms que encara no s’hagin adaptat a la nova normativa i/o vulguin mantenir-la al dia.

 • Diagnosi: avaluació de la situació de l'empresa en relació a la llei.
 • Realització de l'informe de valoració
 • Implantació de les mesures d'adequació

Preu

El servei es facilita sota pressupost.

Què us ofereix la Cambra

 • Condicions econòmiques molt avantatjoses.
 • Professionals experts i informats de les constants actualitzacions en matèria legal.
 • Possibilitat de fer la implantació en línia al vostre ritme o bé externalitzar tot el procés.
 • La solidesa i serietat de la nostra organització.

Beneficis per a l'empresa

 • Tenir controlat l'accés a les dades i els permisos segons usuaris.
 • Fomentar mesures de seguretat de la informació organitzatives i tècniques.
 • Mantenir-se dins de la legalitat (seguretat jurídica).
 • Evitar el risc de sancions importants.
 • Mostrar una imatge de control, eficàcia i ordre en els documents i dades.

Escriviu la vostra opinió

Només els usuaris registrats poden escriure opinions. Identifica't o registra't

Loading...