Servei d’assessoria i tramitació
Recobrament d'Impagats

Sense provisions de fons, només cobrament per èxit.

Cobrim tots els països, també a nivell nacionalAmb el Servei de recobrament d'impagats, de la manera més còmoda, ràpida i eficaç, gestionarem el cobrament de les operacions pendents derivades de la vostra activitat comercial.Us alliberem de l'esforç i la complexitat que suposa fer les notificacions de deutes, sobretot a l'estranger, i de la seva gestió administrativa, aportant la força coercitiva necessària per arribar a l’èxit en aquest tipus d’operacions.Amb l’objectiu de donar suport a l’empresa en la seva activitat des de la Cambra hem posat en marxa un servei que té com a finalitat recobrar els deutes d’impagats nacionals i internacionals derivats de les operacions comercials per la via amistosa.

Recomanem iniciar el procés de recobrament el més aviat possible per tal de tenir més possibilitats d'èxit. Només cal que ens faciliteu còpia de les factures impagades i qualsevol document o informació d'utilitat.

  • Operem amb agents propis locals a tot el món, que treballen des del país del deutor i amb la seva mateixa llengua.
  • També operem a nivell nacional.
  • Esgotem tots els recursos amistosos per arribar a recobrar el deute, actuant d'acord amb la legislació vigent en cada cas.
  • Apliquem una política d’estricte cobrament per èxit, sense provisions, costos administratius o honoraris oficials.

El servei de Recobrament d’impagats ofereix a les empreses la possibilitat de gestionar de manera còmoda, ràpida i eficaç el cobrament pendent d’operacions a nivell nacional o d’exportació.

El servei comprèn la gestió integral del procés de recobrament: la localització del deutor, la notificació del deute i el procediment de pagament alliberant a l’empresa de la complexitat de comunicació de deutes en cas que sigui a l’estranger i de la seva gestió administrativa aportant la força coercitiva necessària en aquest tipus d’operacions.

Empreses que tinguin factures impagades i que vulguin externalitzar-ne el seguiment.

Sol·licitud de dades. El primer pas és fer un recull de les dades per estudiar cada cas i poder iniciar tots els procediments de recuperació.

Localització del deutor. En cas que el deutor sigui una persona física es farà una localització del deutor al seu país de residència. En cas de persones jurídiques es comprovarà que les dades proporcionades pel creditor són correctes.

Notificació del deutor. D’acord amb la legislació del país del deutor es notificarà mitjançant una carta certificada per reconèixer oficialment el deute.

Temps d’espera. El deutor disposa d’un termini de 10 dies per contestar de forma positiva o amb al·legacions la notificació.

Termini

Encara que no hi ha un termini establert,  recomanem que com més ràpid s’actuï en casos d’impagaments tant nacionals com internacionals la probabilitat d’èxit del recobrament del deute serà més alta.

Preu

Es tracta d’una iniciativa que es basa en el servei d'honoraris per èxit “succes fee”. El cost per l’empresa s'establirà d'acord amb l’èxit obtingut en el recobrament del deute.

Es facturaran els honoraris corresponents als serveis d’operacions recobrades, segons un escalat que es comunica quan es sol·licita el servei. S'entén per recobrament del deute el cobrament efectiu, ja sigui la compensació de quantitats o qualsevol altra forma que suposi la disminució o extinció del deute de l’expedient.

Què us ofereix la Cambra

  • En aquells casos en què existeixi una disputa comercial, s’adjudicarà l’expedient a un expert en el sector (indústria, tèxtil, alimentació, etc.) que comprovarà la legitimitat de la disputa.
  • S’esgoten tots els recursos amistosos per arribar a un recobrament d'èxit.

Beneficis per a l'empresa

  • Operem amb agents propis locals a tot el món.
  • “No collection no fee”. Operem amb una política d'estricte cobrament per èxit, sense provisions, costos administratius o honoraris inicials.
  • Estalvi de temps i diners, ja que l’empresa es recolza en una estructura externa.
  • Recuperar aquelles factures que l’empresa ja donava per perdudes.

Escriviu la vostra opinió

Només els usuaris registrats poden escriure opinions. Identifica't o registra't

Loading...