Servei de consultoria
Càlcul de la petjada de carboni

L’escalfament progressiu del nostre planeta requereix avançar en les solucions existents davant l’emergència climàtica.En aquest context, l’any 2022, la Cambra de Comerç de Sabadell, com a entitat centenària compromesa amb el desenvolupament d’un món econòmic més sostenible, s'ha adherit com a membre SILVER a la Fundació Empresa i Clima (FEC).La FEC és una organització sense ànim de lucre, creada l’any 2008, que treballa pel lideratge i compromís empresarial en la lluita contra el canvi climàtic.Gràcies a la signatura del conveni entre ambdues entitats, la Cambra ha obtingut un càlcul de la seva petjada de carboni, com a punt de partida per a la seva reducció progressiva i ofereix a les empreses la possibilitat de fer el càlcul amb expertesa i preus reduïts.Acompanyar a les empreses en els processos de descarbonització de les seves activitats, que contribueixin a la lluita contra el canvi climàtic i la transició energètica.

El servei es fonamenta en 3 etapes ben diferenciades, totes elles relacionades per ordre cronològic:

 1. Càlcul de la petjada de CO2: una vegada rebuda l’acceptació per part de l’empresa, el nostre equip de consultors us envia un enllaç on s’informa de les dades necessàries per donar d’alta l’empresa a la nostra plataforma de càlcul d’emissions. Posteriorment, l’empresa facilita la informació necessària per a la realització del càlcul i l’informe d’emissions. Finalment, els treballs realitzats es presenten a través d’una sessió telemàtica.
 2. Pla de reducció d’emissions: el seu objectiu és assolir una reducció d’emissions a l’atmosfera, una vegada realitzat el càlcul previ de la petjada de CO2. Es presenta com una eina efectiva per assolir els compromisos de l’empresa en matèria de desenvolupament sostenible i la lluita contra el canvi climàtic.
 3. Registre al MITECO: Si el servei inclou la inscripció de la petjada de carboni en el Registre de l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, amb posterioritat a l’informe, s’estableix amb l’empresa el plantejament a seguir. El servei inclou la gestió de qualsevol petició d’esmena de la sol·licitud i comunicacions amb el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) fins a la resolució positiva de la sol·licitud d’inscripció. Si l’empresa estigués interessada en registrar els càlculs d’anys anteriors, es valorarà de forma particular cada cas.

Empreses de qualsevol sector i dimensió. Aquest servei us interessa especialment si sou dels sectors d’automoció, transport i/ alimentació. Consultar la secció Terminis per a més informació.

El càlcul de la petjada de carboni es realitza segons l’estàndard UNE ISO 14064:2019 sobre gasos d’efecte hivernacle. 

Termini

La disposició final dotzena de la Llei 7/2021 de canvi climàtic i transició energètica estableix que en el termini d’un any s’han d’establir aquelles empreses que estaran obligades a calcular la seva petjada de carboni, elaborar un pla de reducció d’emissions i fer el pertinent registre al MITECO. Aquesta identificació s’haurà de fer mitjançant modificació del Reial Decret 163/2014.

Des de la Cambra de Comerç de Sabadell estimem que les empreses afectades per al 2023 seran aquelles amb un tamany igual o superior als 50 treballadors i/o una facturació superior als deu milions d’euros.

La previsió és que a finals de 2025 ja estiguin totes les dimensions afectades (pimes incloses).

Bones pràctiques per al càlcul de la petjada de carboni

Us assessorem sobre quina és la millor manera de recollir les dades necessàries perquè pugueu calcular la vostra petjada de carboni, d'una manera periòdica i integrada en el dia a dia de la vostra organització.

 1. Consums segons factura de proveïdors: llum, gas i aigua. Si teniu calderes, forns, turbines o altra maquinaria amb consums de combustibles fòssils (gasoil C, gas propà, GLP...) s’ha de portar un registre de tipus de combustible i quantitat comprada en el període a estudi.
 2. Desplaçaments en vehicles d’empresa, renting, leasing,... que portin un control dels litres i del tipus de carburant. També tindrem en compte els combustibles per a maquinària mòbil i generadors.
 3. Gasos fluorats. Equips de climatització i refrigeració. Registrar el gas i els kgs. de recàrrega (en tots els albarans dels tècnics instal·ladors o de manteniment hi han d’aparèixer).
 4. Residus. Si l’empresa no està obligada a fer declaracions anuals, crear un control estimatiu de cada fracció de recollida selectiva municipal (paper, plàstic, vidre, resta i orgànica).
 5. Recomanar a proveïdors de matèries primeres i productes que, tanmateix, calculin la petjada de carboni dels seus productes o serveis.
 6. En cas de contractar transport de mercaderies “aigües amunt o aigües avall”, registreu el tipus de camió i els quilòmetres recorreguts.
 7. Si per motius laborals realitzeu viatges en altres transports aliens a l’empresa (tren, avió, vaixell), el proveïdor del servei us informarà de la petjada de carboni de cada viatge que realitzeu. Si no es així, podeu portar un registre de viatges (tipus de transport, punt de sortida, punt d’arribada, número de vegades que s’ha realitzat el mateix trajecte). Si els desplaçaments són en vehicles dels treballadors, registrarem quilòmetres i, a poder ser, tipus de vehicle i carburant. 

És especialment important tenir un bon control sobre els punts 1, 2 i 3.

El temps mínim per calcular la petjada de carboni és d’un any. Hi ha grans empreses que fan el càlcul trimestral, però només per al control de possibles desviacions en els consums.

Preu

Segons necessitats. El servei es facilita sota pressupost.

Equip tècnic

Comptem amb un equip altament qualificat en la matèria.

 • Avançar-se a una legislació que es preveu d’obligat compliment durant els propers 5 anys a nivell estatal i europeu.
 • Obtenció de punts favorables en convocatòries de subvencions en règim de concurrència competitiva per part de l’administració pública.
 • Preus més econòmics derivats dels acords assolits amb la Fundació Empresa i Clima.

Escriviu la vostra opinió

Només els usuaris registrats poden escriure opinions. Identifica't o registra't

Loading...