Servei d'assessoria
Adequació normativa sector químic

La normativa aplicable a les activitats, processos i productes del sector químic i afins és cada vegada més exigent, tant a nivell europeu com estatal i català. Des de la Cambra, considerem que la regulació en aquest àmbit esdevé necessària i que pot influir en la competitivitat de les empreses de la nostra demarcació. Per aquest motiu, donem suport a les empreses a adequar-se a tot el conjunt de normatives, sovint complexes, que afecten al sector.La normativa aplicable a les activitats, processos i productes del sector químic i afins és cada vegada més exigent, tant a nivell europeu com estatal i català. Des de la Cambra, considerem que la regulació en aquest àmbit esdevé necessària i que pot influir en la competitivitat de les empreses de la nostra demarcació. Per aquest motiu, donem suport a les empreses a adequar-se a tot el conjunt de normatives, sovint complexes, que afecten al sector.

A títol d’exemple, els Reglaments REACH CE 1907/2006 i CLP CE 1272/2008, sobre registre de substàncies i classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i mescles, imposen uns models uniformes de fulls de seguretat i etiquetatge que han de permetre identificar clarament les substàncies i mescles perilloses. Classificar i etiquetar conforme al Reglament CLP és obligatori per a substàncies des de l’1 de desembre del 2010 i, per a mescles, a partir de l’1 de juny de 2015. D’acord amb la classificació i etiquetatge cal adequar els fulls de seguretat i complir amb les obligacions de transmissió d’informació a la cadena de subministrament, a més de treballar sempre amb substàncies que compleixin els requisits de registre del reglament REACH.

Aquestes són algunes de les modalitats del servei:

 • Elaboració de Fitxes Toxicològiques, text d'etiquetes i Fitxes de Dades de Seguretat (FDS).
 • Mòduls de consulta, si requeriu un suport personalitzat amb regularitat.
 • Consultoria per a projectes específics i a mida: registres, pre-registres, notificacions, estratègia regulatòria nacional i internacional, biocides, SVHC, RoHS, confecció de dossiers, ingredients,...

Empreses pertanyents al sector químic i afins.

Proporcionem una metodologia de treball que garanteix l'èxit del procés amb:

 • Actuacions de consultors experts de primer nivell.
 • Consultoria basada en el pragmatisme i el benefici final de l'empresa.
 • Nivell de prestacions a mida segons les necessitats de l'empresa.

Termini

L'etiquetatge CLP és d'obligat compliment per a substàncies des de l'1 de desembre del 2010 i per a mescles a partir de l'1 de juny de 2015.

Preu

El servei es facilita sota pressupost.

 • La solidesa i serietat de la nostra organització.
 • Especialització: tenim el coneixement i l'experiència necessaris.
 • Garantia de qualitat: posem al vostre abast un equip de professionals altament qualificats i tots els recursos de la nostra institució.

Beneficis per a l'empresa

 • Adequació del procés d'implementació a la dimensió i les necessitats de l'empresa.
 • Millora de la imatge de l'empresa i el seu compromís amb la sostenibilitat i seguretat.
 • Reducció del risc sancionador per incompliment legal.

Loading...