Lobby: L'opinió de la Cambra


La Cambra es posiciona davant els temes d'actualitat i fa sentir la seva opinió a les administracions competents i als mitjans de comunicació en defensa dels interessos de les seves empreses.

L'activitat lobby que es du a terme a la Cambra es realitza a través de les seves comisions consultives i de l'equip tècnic de suport. El Ple de l'entitat aprova el seu posicionament. Passos que segueix l'acció lobby.


Quins passos segueix l'acció lobby?


L'estratègia de funcionament de tota acció lobby segueix els següents passos:

 

  • Detecció del tema d'anàlisi, que pot venir donat per diferents vies: suggerència d'un elector, suggerència d'un col·lectiu empresarial, suggerència òrgan consultiu i tècnic, anunci públic, mitjans de comunicació, contacte directe amb l'administració competent, etc.
  • L'opinió de l'elector és d'enorme interès en aquest estadi ja que sovint és l'activitat quotidiana la que permet detectar les disfuncionalitats del sistema.
  • Valoració de l'interès i estudi tècnic de suport: elaboració d'un informe tècnic sobre el tema que serveixi de suport a la decisió de l'entitat.
  • Discussió a la Comissió corresponent amb proposta d'acord: anàlisi de la situació en el marc de la comissió sectorial corresponent, que eleva al Ple de la Cambra una proposta d'acord i posicionament cameral
  • Aprovació de l'Acord pel Ple de la Cambra: Aprovació del posicionament de la Cambra a través del seu Ple.
  • Posicionament de Cambra i acció a realitzar: Execució de les conclusions a les que s'hagi arribat (carta, entrevista a la corporació corresponent, informe en premsa, al·legacions, etc.)

El President i el Comitè executiu poden prendre una decisió de posicionament de la Cambra en casos d'urgència on s'hagi de donar una resposta ràpida i no sigui possible realitzar el procediment habitual.

En aquest apartat podreu trobar les diferents accions lobby i opinions de la Cambra que s'han anat duent a terme en els darrers mesos.

 

Lobby: L'opinió de la Cambra
A/e: general@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 255


Comerç Interior
Indústria
Infraestructures i urbanisme
Medi Ambient
Transports