INTRASTAT


Document AcrobatDescarregueu la fitxa

 

Tramiteu l'INTRASTAT amb les millors condicions


Si heu de presentar mensualment les declaracions estadístiques d’INTRASTAT, a la Cambra fem la tramitació en nom vostre i amb les millors condicions. Aquest 2019 seguim mantenint tarifes i a més us assegurareu de presentar-lo correctament.

Delegueu-nos aquest tràmit amb total tranquil·litat. Abans del dia 12 de cada mes presentem la declaració d'INTRASTAT en nom vostre. Només cal ens feu arribar les factures d'adquisicions i/o expedicions i ens encarreguem de tot!
Què ofereix la Cambra?


La Cambra tramita les declaracions mensuals d’INTRASTAT a les empreses que facin introduccions i/o expedicions de mercaderies amb altres estats membres de la UE.


Presentació del servei


Descripció

Les empreses que superin un determinat llindar d'introduccions i/o expedicions de mercaderies comunitàries anualment, estan obligades a presentar davant les Administracions Duaneres una declaració mensual de les seves operacions a efectes estadístics.

La Cambra està autoritzada com a tercer declarant davant l’Agència Tributària per elaborar i presentar les declaracions en nom de les empreses que ho sol·licitin.

Destinataris

  • Empreses que comprin o venguin a països de la Unió Europea que estan obligades a fer la declaració mensual d'INTRASTAT. L'obligatorietat es fixa a partir d'una determinada quantitat. Consulteu-nos si supereu el llindar i, per tant, heu de fer la declaració.

Metodologia

Les empreses que sol·licitin el servei han d’enviar mensualment a la Cambra totes les factures d’introducció i expedició a altres estats membres de la Unió Europea. La Cambra procedirà a fer, en nom de l’empresa, la presentació mensual davant del departament d’INTRASTAT de l’Agència Tributària.

Un cop feta la presentació, la Cambra envia a les empreses el justificant d’haver realitzat la corresponent declaració mensual davant l’Agència Tributària.

Requisits

Disposar de les factures d’introducció i expedició.

Termini

Fins el dia 8 de cada mes per presentar les factures del mes anterior.

Preu

Consulteu tarifes.

Avantatges que us oferim

  • Estalvi de diners. La Cambra presta aquest servei a un preu molt competitiu.
  • Suport en tècnics experts en els tràmits relacionats amb comerç internacional.
  • Resolució i posada al dia si arriba algun requeriment a l'empresa de terminis o mesos no declarats.

Beneficis per l'empresa

  • L'externalització d'aquest tràmit mensual i obligatori suposa un considerable estalvi de temps per l'empresa.
  • Fiabilitat i seguretat en l’acompliment de les obligacions estadístiques.
  • Tranquil·litat de què les declaracions es presentaran a termini.

 Més informació

Internacionalització
Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: serveis@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 260


Document html Sol·licitar informació