Home >> Internacionalitzaciˇ >> Informaciˇ i Assessorament >> Assessoria en comerš internacional
Assessoria en comerç internacional


Esteu preparats per al Brexit?


Encara amb la incertesa de si hi haurà un nou referèndum per al Brexit o si es perllongarà el termini inicialment previst de sortida del Regne Unit de la Unió Europea, les empreses que opereu al mercat anglès us veieu amb la necessitat d'adoptar un Pla de contingència, tenint en compte els possibles i diferents escenaris.

Us oferim l'orientació necessària per preparar-vos per al Brexit i adequar-vos al nou estatus que ostentarà el Regne Unit, si el 29 de març es materialitza la seva conversió en un tercer estat.

Els àmbits de gestió operativa a analitzar són:

 • L'origen de les mercaderies.Brexit
 • Els INCOTERMS utilitzats.
 • Els registres i les autoritzacions duaneres.
 • La cadena de subministrament.
 • La recuperació de l'IVA pagat.

Si opereu al Regne Unit i us heu d'adequar als canvis, aquest servei us interessa.Què ofereix la Cambra?


Sovint les empreses  que esteu treballant en els mercats exteriors us trobeu amb qüestions d’operativa, administratives, fiscals i contractuals que requereixen l’assessorament de professionals especialitzats en comerç internacional.

La Cambra, amb la seva vocació d’impulsar la internacionalització de les empreses, posa a la vostra disposició totes les respostes a aquestes qüestions mitjançant els seus advocats especialitzats en comerç internacional.

Quan us trobeu amb dubtes a l'hora de fer un enviament de mercaderia, quan heu de contractar un distribuïdor, quan heu de registrar un producte a l’exterior, quan voleu implantar-vos a l’estranger, etc., us donem resposta  i us facilitem aquella informació i assessorament indispensable per actuar de forma eficaç i eficient. D’aquesta manera evitareu despeses innecessàries i donareu una bona imatge i servei a l’exterior.

Podeu accedir a un complet equip d’especialistes en matèria de comerç exterior i amb tota l’experiència. Això només us ho pot oferir una entitat com la Cambra, compromesa amb la internacionalització de les empreses des dels seus inicis.

 

Presentació del servei


Oferim suport en tot allò que fa referència a l’operativa relacionada amb comerç exterior:

Requisits per exportar a un país

 • Determinació de la partida aranzelària.
 • Determinació dels aranzels, taxes i impostos aplicables a la importació de la mercaderia a un país 
 • Determinació de la documentació necessària per tramitar l’exportació.
 • Procediments duaners
 • Contingents aranzelaris.
 • Règims duaners (RPP, RPA, dipòsits)

Informacions de comerç exterior

 • Informació sobre la declaració estadística Intrastat i la declaració 349
 • Origen de les mercaderies
 • Operacions triangulars
 • Transport internacional
 • Assegurances internacionals
 • Ajuts a la internacionalització de l’empresa
 • Control de canvis
 • Cobraments i pagaments

Contractació internacional

 • Interpretació dels INCOTERMS
 • Interpretació de clàusules contractuals (en contractes d’agència comercial, distribució, compravenda, confidencialitat, llicència de fabricació i de marca, subministrament, joint venture, etc.)
 • Revisió de contractes (d’agència comercial, distribució, compravenda, confidencialitat, llicència de fabricació i de marca, subministrament, joint venture, etc.)
 • Elaboració de contractes (d’agència comercial, distribució, compravenda, confidencialitat, llicència de fabricació i de marca, subministrament, joint venture, etc.)

Fiscalitat internacional

 • Estudi impositiu per la venda de mercaderies o prestació de serveis a l’exterior
 • Estudi impositiu per la compra de mercaderies o la demanda de serveis a l’exterior
 • Estudi impositiu per a la implantació a l’exterior i la repatriació de dividends 

Inversió a l’exterior

 • Estudi sobre la implantació a l’exterior
 • Gestió de la implantació a l’exterior (constitució de societats, recerca de personal, realització de tràmits necessaris per a l’inici de l’activitat, declaració d’inversions a l’exterior)
 • Tramitació d’ajudes per a la implantació a l’exterior

Reclamacions extrajudicials, judicials i d’arbitratge

 • Reclamacions d’impagats a l’exterior
 • Reclamacions de qualitat amb proveïdors estrangers
 • Interposició i seguiment fins a la seva finalització de procediments judicials o de procediments arbitrals
 • Execució de sentències judicials o de laudes arbitrals

Si voleu descarregar-vos la relació de matèries de les quals oferim servei, feu clic aquí.

Avantatges que us oferim

 • Un equip altament qualificat i amb una àmplia experiència en matèria de comerç exterior
 • Experiència, fruit d’anys de treball acompanyant les empreses en el seu procés d’exportació

Beneficis per a l'empresa

 • Un únic contacte per accedir i resoldre totes les qüestions relacionades amb comerç internacional
 • Estalvi de temps i despeses innecessàries pel fet de poder accedir a tota la informació abans d’iniciar qualsevol procediment de comerç exterior.


Més informació

Internacionalització
Àrea d'Assessoria, Promoció i Formació
A/e: assessoria@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 263


Document html Sol·licitar informació