Home >> Internacionalització >> Informació i Assessorament
Informació i assessorament


La Cambra disposa d’un equip tècnic especialista en comerç internacional que dona resposta a les diferents consultes sobre política d’ajuts a la internacionalització ofertes per les diferents administracions, contractació internacional, gestió duanera i transport internacional, mitjans de pagament i finançament internacional, fiscalitat internacional, inversions a l’estranger, anàlisi d’indicadors econòmics, estadístiques, estudis de mercat, recerca de contactes a l’exterior, etc.

 


Assessoria en comerç internacional
Auditoria documental en comerç internacional
C@sce, Consultoria On Line
Entitats i organismes
Fitxes país
Informació aranzelària
Informació d'empreses exportadores
Informació legislativa i contractual
Informació estadística en comerç exterior