Home >> Comerç i distribució >> Informació i Assessorament
Informació i Assessorament


S’ofereix assessorament al comerç sobre normatives i ajuts i sobre altres temàtiques d’interès per al sector.

 


Ajuts, finançament i legislació de comerç interior
Informatiu comerç