Comerç i distribució


La Cambra de Comerç de Sabadell té com a objectiu millorar la competitivitat de les empreses del sector de la distribució comercial, oferint diferents eines, coneixement i programes per tal d’impulsar la millora continuada i l’adaptació constant als canvis de l’entorn.

Aquestes eines abasten des de programes de diagnosi i consultoria empresarial, organització de jornades de reflexió i aprenentatge, integració en l’empresa del disseny com una eina de creació de valor, fins a desenvolupar estudis que permetin detectar les oportunitats i amenaces que han d’afrontar les empreses.

 

Comerç i distribució comercial
Àrea d'Assessoria, Promoció i Formació
A/e: promocio@cambrasabadell.org
Telf: 937 451 263


Informació i Assessorament
Estudis
Fulls de reclamació
Programa de suport per al comerç
Promoció del Comerç
Cursos i seminaris