Innovació i competitivitat


La Cambra vol afavorir la millora de la competitivitat de les empreses mitjançant la prestació de serveis i realització de projectes i actuacions enfocats a detectar aquells punts de les empreses en què hi ha oportunitats de millora, tant si són d’organització, de procés, o de producte.

Per assolir-ho, des de la Cambra es potencia la sistematització de la gestió de la innovació a les empreses, dotant-les de les eines i els coneixements necessaris, entenent innovació en el concepte ampli que implica totes les activitats i processos de l’empresa, com ara gestió, relació amb clients i proveïdors, tecnologia, etc.

 

Innovació i competitivitat
Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: serveis@cambrasabadell.org
Telèfon: 937 451 260


Ajuts relatius a R+D+i
Deduccions fiscals a la R+D+i
Projectes de suport a la competitivitat
Projectes de suport a la innovació
Registre de patents
Renovació de patents
Cursos i seminaris