Home >> Programes i estudis >> Dades de la demarcació
Dades de la demarcació


La Cambra ha editat un tríptic on recull les dades més importants de la demarcació i els municipis que la formen: població, nombre d'empreses per sectors, treballadors, estimacions del PIB i les exportacions..., el seu pes sobre Catalunya, etc. El text està en català, castellà i anglès per a facilitar la presentació de la demarcació en els viatges i relacions econòmiques internacionals.

Document AcrobatLa Demarcació en Xifres (2009)
Document Acrobat La Demarcació en Xifres (2008)

 

Més informació

Economia i estudis
A/e: estudis@cambrasabadell.org
Tel. 937 451 255