Fitxes país


 

Documents a l'exportació

S'ofereix a l'exportador una informació sistematitzada i permanentment actualitzada respecte a com s'ha de preparar la documentació que s'ha de facilitar als compradors estrangers, cada vegada que es realitza un enviament comercial a un altre país.Més informació

Internacionalització
Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: serveis@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 260


Imatge Sol·licitud Informació