Si no veieu correctament aquest missatge feu clic aquí
 


Requisit legal recollit en el Reial Decret 513/2017

Implanteu la ISO 9001 de la mà de la Cambra

El desembre de 2017 va entrar en vigor el Reial Decret 513/2017 que regula les empreses dedicades a la instal·lació i manteniment d'equips per a la protecció contra incendis i en ell s'obliga a "... disposar d'un certificat del sistema de gestió de la qualitat implantada, emès per una entitat de certificació acreditada...".

A la Cambra tenim més de 15 anys d'experiència implantant sistemes de gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001 a petites i mitjanes empreses i som conscients dels reptes i necessitats als que s'enfronten les empreses que han d'assolir aquest requisit legal.

Actualment, són moltes les empreses del vostre sector que han iniciat el procés d'adequació, algunes d'elles de la mà de Cambra. Adeqüeu-vos per garantir la consecució de nous projectes, mantenir els vostres clients i evitar sancions administratives.

>> Demaneu pressupost sense compromís

 

Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
consultoria@cambrasabadell.org
Telèfon: 937 451 260
WhatsApp Whatsapp Cambra Sabadell 937 451 212
Seguiu-nos a:
Facebook Cambra Sabadell Twitter Cambra Sabadell Linkedin Cambra Sabadell Instagram Cambra Sabadell
 
Canvi d'adreça || Baixa