Formulari d'inscripció a la sessió "Perspectives econòmiques 2024 amb Josep Oliu. "

14 de Febrer a les 9:00h

Nom i cognoms:* E-mail: * Telèfon: DNI: * Empresa: * Municipi: *Camp obligatori He llegit i accepto la Codi de protecció:* Siusplau, introdueixi el text mostrat a la imatge. captcha code reload nota legal *

Nota legal

D’acord amb el que disposen el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (UE) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD), les dades que vostè facilita en aquest document s’incorporaran a un tractament del qual n’és titular la Cambra Oficial de Comerç Indústria i Serveis de Sabadell (en endavant, la Cambra) amb la finalitat de prestar-li els serveis corporatius regulats en la normativa vigent. La base jurídica del tractament és l’interès legítim d’ambdues parts. Les seves dades podran ser cedides o comunicades a tercers sempre que la seva intervenció sigui necessària per a la prestació dels serveis. Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició, dirigint-se a la Cambra, Av. Francesc Macià, 35 (08206-Sabadell) o a l’adreça electrònica   dpd@cambrasabadell.org. Per a més informació consultar la “Política de privacitat” de la Cambra a www.cambrasabadell.org.
Si autoritzo la utilització de les meves dades personals per a la tramesa d'informació comercial. No autoritzo la utilització de les meves dades personals per a la tramesa d'informació comercial.
Dades del participant/s:
Dades professionals
NIF: * Codi postal: Adreça: E-mail empresa: Càrrec: *

Nom i cognoms: E-mail: DNI: Càrrec:

Nom i cognoms: E-mail: DNI: Càrrec:

Nom i cognoms: E-mail: DNI: Càrrec: La meva empresa és Membre Preferent del Club Cambra Sabadell: * No Si encara no ets Soci_Preferent del Club Cambra Sabadell, fes-te'n ara: Data de la sessió: 14 de Febrer de 2024 a les 9:00 h
Loading...