Curs d'especialització
Expert en comerç internacional
Data inici prevista : Octubre de 2020
 

En finalitzar el programa, els participants hauran adquirit els coneixements i les habilitats indispensables per ser capaços, entre d'altres aspectes, de:
  • Analitzar i conèixer els aspectes macroeconòmics del mercat internacional.

  • Diagnosticar la capacitat exportadora de l'empresa.

  • Establir l'estratègia de presència internacional de l'empresa.

  • Decidir la forma d'entrada i el procés de negociació més adequades.

  • Organitzar i gestionar les activitats pròpies d'un departament de comerç exterior.

  • Analitzar i decidir un mode de transport de mercaderies, els mitjans de pagament i la redacció d'un contracte de distribució, agència i franquícia.

  • Complimentar un document duaner.

  • Adquirir les habilitats necessàries per iniciar i mantenir activitats empresarials a l'estranger.


Durada: + 50 hores

Data prevista inici: Octubre del 2020

Pendent de programació
 

Informació i inscripció

 

Durada:

90 hores

Inici:

Si necessites més informació
Loading...