Eleccions Cambra Sabadell 2023Essent igual el nombre de candidats que el de llocs a cobrir i de conformitat amb l’article 15.2 del Decret 85/2023 de 2 de maig, sobre el règim electoral de les cambres, TOTS ELS CANDIDATS HAN ESTAT DECLARATS ELECTES SENSE NECESSITAT DE VOTACIÓ

CANDIDATURES DECLARADES ELECTES SENSE NECESSITAT DE VOTACIÓ

Descarregueu aquí el PDF


ACTES DE LES JUNTES ELECTORALS

Enllaç a la pàgina del Departament d'Empresa i Treball - Juntes Electorals


D’acord amb el que preveu la normativa electoral de les Cambres, posem a la vostra disposició la següent informació:

CONSULTA CENS ELECTORAL

Per consultar el grup electoral al que pertany l'empresa, podeu consultar el cens electoral

FORMULARIS

1. Model normalitzat de presentació de candidatura per sufragi dels electors (per a societats i autònoms)
2. Model normalitzat de presentació de candidatura per Organització Empresarial
3. Model normalitzat de presentació de candidatura per empreses de major aportació
4. Model de sol·licitud de cens electoral

També teniu a la vostra disposició la relació de certificats digitals vàlids per a poder exercir el vostre dret a vot de manera electrònica.


Com a resum i a efectes informatius(*) el calendari electoral és el següent:

  • Del 24/5/2023 al 7/6/2023 (ambdós inclosos): Presentació de candidatures per sufragi dels electors i per les organitzacions empresarials.


Posteriorment i en el supòsit que hi hagi més d’un candidat per cada lloc a cobrir es celebraran votacions amb el següent calendari:

  • De les 9.00h del 15/9/2023 a les 9.00h del 19/9/2023: Votacions telemàtiques.
  • De les 10.00h a les 17.00h del 20/09/2023: Votacions presencials (amb mitjans electrònics) a la seu de la Cambra, en l’Av. de Francesc Macià, 35 de Sabadell.


Presentació de candidatures d'empreses de major aportació:

  • Del 21/09/2023 al 27/9/2023 (ambdós inclosos).


Per més informació, podeu consultar la normativa electoral o contactar amb nosaltres mitjançant l’adreça electrònica secretariageneral@cambrasabadell.org o el telèfon 937451262.

(*) en cas d’error prevaldrà el que resulti de la normativa

Loading...