Eleccions Cambra Sabadell 2023D’acord amb el que preveu la normativa electoral de les Cambres, posem a la vostra disposició la següent informació:

CONSULTA CENS ELECTORAL

Per consultar el grup electoral al que pertany l'empresa, podeu consultar el cens electoral

FORMULARIS

1. Model normalitzat de presentació de candidatura per sufragi dels electors (per a societats i autònoms)
2. Model normalitzat de presentació de candidatura per Organització Empresarial
3. Model normalitzat de presentació de candidatura per empreses de major aportació
4. Model de sol·licitud de cens electoral

També teniu a la vostra disposició la relació de certificats digitals vàlids per a poder exercir el vostre dret a vot de manera electrònica.


Com a resum i a efectes informatius(*) el calendari electoral és el següent:

  • Del 24/5/2023 al 7/6/2023 (ambdós inclosos): Presentació de candidatures per sufragi dels electors i per les organitzacions empresarials.


Posteriorment i en el supòsit que hi hagi més d’un candidat per cada lloc a cobrir es celebraran votacions amb el següent calendari:

  • De les 9.00h del 15/9/2023 a les 9.00h del 19/9/2023: Votacions telemàtiques.
  • De les 10.00h a les 17.00h del 20/09/2023: Votacions presencials (amb mitjans electrònics) a la seu de la Cambra, en l’Av. de Francesc Macià, 35 de Sabadell.
  • Del 21/09/2023 al 27/9/2023 (ambdós inclosos): Presentació de candidatures d’empreses de major aportació.


Per més informació, podeu consultar la normativa electoral o contactar amb nosaltres mitjançant l’adreça electrònica secretariageneral@cambrasabadell.org o el telèfon 937451262.

(*) en cas d’error prevaldrà el que resulti de la normativa

Loading...