Curs focalitzat
Impost sobre la renda de les persones físiques: campanya renda
Data inici prevista : Abril de 2025

Adquirir els coneixements necessaris per poder confeccionar les declaracions tributàries de la renda. S’analitzaran les conseqüències de l'aprovació de la nova llei de l'IRPF. El curs serà eminentment pràctic, tot i que s’impartiran les bases conceptuals necessàries per a la correcta aplicació dels exemples. Pendent de programació

Durada: 5 - 25 hores
Data prevista inici: Abril del 2025

 1. Principals modificacions de l’IRPF i comentari dels canvis pel proper any.
 2. Doctrina recent de la Direcció General de Tributs.
 3. Les exempcions de l’impost.
 4. Els rendiments del treball. La regulació de les rendes irregulars.
 5. La normativa sobre els sistemes de previsió social.
 6. Els rendiments del capital. Els plans d’estalvi a llarg termini.
 7. Els rendiments dels arrendaments.
 8. Les rendes d’activitats econòmiques. El règim d’estimació objectiva per mòduls.
 9. Tributació de les Societats Civils. Les comunitats de béns.
 10. La tributació de les plusvàlues. El règim transitori pels guanys de patrimoni de major antiguitat.
 11. Els beneficis fiscals que suposen un estalvi en la reducció de la base imposable.
 12. El règim dels treballadors desplaçats.
 13. Les deduccions vigents en l’impost.
 14. L’obligació de declarar.

Es requereixen coneixements previs en la confecció de declaracions tributàries donat que en aquesta formació s’explicaran les novetats i/o modificacions de l’any fiscal.

Bonificació

Segons la normativa que regula el Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, totes les empreses que tinguin treballadors, que cotitzin per la contingència de formació professional dins del territori nacional, disposen d'un crèdit anual per a la seva formació.

Aquesta disponibilitat de crèdit permet recuperar parcialment la inversió de formació realitzada per les empreses mitjançant bonificacions en els butlletins de la Seguretat Social, previ tràmit en l'aplicatiu de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

Si ens ho demanes, a la Cambra et fem el tràmit de forma gratuïta. Contacta'ns

Ángel González. Inspector d’Hisenda de l’Estat.

Escriviu la vostra opinió

Només els usuaris registrats poden escriure opinions. Identifica't o registra't

Si tens qualsevol dubte ens pots consultar sense compromís Més Informació
Loading...