Curs focalitzat
Com analitzar i interpretar un balanç i un compte de resultats
Data inici prevista : Abril de 2025

L’objectiu del curs no és aprendre a portar la comptabilitat, sinó a saber llegir i interpretar un balanç i un compte de resultats, de manera que, amb una metodologia pràctica i senzilla, es pugui obtenir la màxima informació sobre l’evolució econòmica-financera de l’empresa i, d'aquesta manera, poder-se anticipar a possibles dificultats futures i prendre decisions estratègiques i operatives amb major coneixement. Pendent de programació

Durada: 5 - 25 hores
Data prevista inici: Abril del 2025

 1. El balanç de situació: Concepte i estructura.
 2. El compte de resultats: Concepte i estructura
  • El cost de les vendes
  • L’amortització, les provisions els deterioraments.
 3. Anàlisi del balanç com a eina de gestió: Càlcul de percentatges i representació gràfica
  • Fons de maniobra i principis de l’equilibri financer
  • Estudi dels principals ratis de l’anàlisi financer (liquiditat, endeutament, rotació d’actius i gestió de cobraments i pagaments).
 4. Anàlisi del compte de resultats com a eina de gestió: Càlcul de percentatges i representació gràfica
  • Marges, EBITDA, EBIT o BAIT, BAI...
  • El punt mort o punt d’equilibri
  • Ratis d’anàlisi de les despeses.
 5. Anàlisi de la rendibilitat de l’empresa: Anàlisi de la rendibilitat dels actius ROI o ROA, dels fons propis ROE i del capital utilitzat ROCE
  • Palanquejament financer i reflexions entorn l’efecte del endeutament en el risc i la rendibilitat

Joan Valls. Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials, diplomat en direcció general i en direcció financera per ESADE. Director de l'àrea d'assessoria, promoció i formació de la Cambra de Sabadell, membre d'ACCID.

Escriviu la vostra opinió

Només els usuaris registrats poden escriure opinions. Identifica't o registra't

Si tens qualsevol dubte ens pots consultar sense compromís Més Informació
Loading...