Curs focalitzat (En línia)
ONLINE - Distribució i contractació internacional
Data inici prevista : Abril de 2025
Pendent de programació

Oferir als participants una doble visió del procés de distribució internacional dels productes en mercats exteriors:
 • Visió comercial i de màrqueting que fa referència a l'elecció i utilització de les diferents vies comercials d'entrada en els mercats internacionals en funció de les diferents variables internes i externes de l'empresa

 • Un segon bloc en el qual s'analitzen els diferents contractes de col·laboració entre l'empresa exportadora i els seus diferents col·laboradors comercials internacionals, analitzant el seu aspecte normatiu i legal.Durada: + 50 hores
Data prevista inici: Abril del 2025

Gerents i directors de pimes, directors comercials i d'exportació, directors de logística, directors economicofinancers, directors de compres, directors de màrqueting, assessors legals, estudiants de grau, masterandos i en general qualsevol professional interessat en aquesta disciplina.

Bloc 1: Canals de distribució comercial internacional i modalitats d'exportació. Elecció de la via adequada

Unitat 1 Introducció a la internacionalització de les vendes. Tipologies de canals de venda.

 • Venda directa
 • Venda directa amb intermediaris NO compradors
 • Venda directa amb intermediaris compradors-revenedors.

Unitat 2 Presència directa en països de destinació i distribució comercial global en el futur

 • Partners comercials
 • Altres formes de cooperació i aliances internacionals.
 • Intermediaris al país de destinació. La gran distribució comercial

Unitat 3 La venda online

 • La venda on-line. Característiques comercials i logístiques.
 • Aspectes administratius i fiscals de la venda on-line.

Bloc 2: Contractació Internacional

Unitat 4 Aspectes fonamentals de la negociació i la contractació internacional

 • Conceptes bàsics
 • La importància de la negociació en la compravenda internacional.
 • Aspectes a tenir en compte en la contractació internacional.
 • Principis rectors dels contractes internacionals.
 • Continguts habituals en un contracte internacional.
 • Riscos habituals en operacions internacionals.

Bloc 3: Els contractes comercials internacionals més habituals en el comerç exterior

Unitat 5 Tipologies de contractes comercials

 • Contracte d'Agent comercial internacional
 • Elements de el contracte
 • Models de contracte d'agència internacional en espanyol, anglès i francès.

Unitat 6 El contracte de distribució internacional, piggy back i joint Venture.

 • Contracte de distribució internacional.
 • Exemple de contracte de distribució internacional
 • International Distributor Agreement
 • Exemple, valoració d'un possible contracte internacional de distribució.
 • Exemple de revisió de clàusules d'un contracte de distribució real.
 • El contracte de Piggy Back. Característiques fonamentals
 • El contracte de Joint-venture comercial. Característiques fonamentals

 

Annex 1: L'agent comercial a la U.E.

Annex 2: Links a models de contractes de la Cambra de Comerç Internacional.

Annex 3: DIRECTIVA EUROPEA 86/653 / CEE DEL CONSELL, DE 18 DE DESEMBRE, relativa a la coordinació dels drets dels estats membres pel que fa als agents comercials independents.

Annex 4: La incidència de la Directiva 86/653 / CEE en la llei espanyola 12/1992 de 27 de maig sobre contracte d'agència.

José Luis Cabo. Llicenciat en Management Internacional. Col·laborador com a docent en l'àrea de comerç internacional i consultor d'empreses. Professor universitari.

Escriviu la vostra opinió

Només els usuaris registrats poden escriure opinions. Identifica't o registra't

Loading...