Ramon Alberich i Ferrer, president de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Sabadell i Elvira Carles, directora de la Fundación Empresa i Clima (FEC), van rubricar un acord segons el qual aquesta entitat cameral constituïda el 1886 (que representa els interessos generals del comerç i la indústria de la seva demarcació i que compta amb més de 35.000 empreses i emprenedors) es converteix en membre SILVER d’aquesta fundació, creada el 2008, i referent sostenible per a les empreses del nostre país davant les necessitats i dubtes originats pel canvi climàtic i els seus efectes directes i indirectes.

La Cambra de Comerç de Sabadell ja fa dècades que impulsa i lidera tot un conjunt d’iniciatives i programes que ajuden a les empreses a ser més sostenibles. Coherents amb aquest posicionament, la mateixa Cambra executa accions de millora mediambiental que visualitzen el seu compromís, actuant com a exemple cap al teixit empresarial i reduint així l’impacte ambiental de les seves actuacions.

Algunes de les línies de millora més destacables que s’han dut a terme són la instal·lació de dos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a la zona d’aparcament destinada a usuaris i treballadors, la supressió del plàstic d’un sol ús gràcies a la instal·lació de fonts d’aigua filtrada a tot l’edifici, proporcionant també envasos i recipients reciclables o biodegradables tant pels usuaris com pels mateixos treballadors. Alhora, també s’ha implantat un sistema de segregació de residus en origen a les instal·lacions comunes de l’equip. A més, actualment estudien la idoneïtat d’instal·lar plaques solars fotovoltaiques per l’autoconsum al sostre de la seva seu corporativa.

Beneficis de la seva incorporació a la Fundación Empresa y Clima

La incorporació de Cambra de Comerç de Sabadell la Fundación Empresa y Clima com a membre SILVER li permetrà, d’entre altres, participar com una plataforma influent en la formulació de polítiques mediambientals, així com pertànyer a un ampli grup d'empreses amb un interès comú en la lluita contra el canvi climàtic que, en el seu balanç, intercanviaran experiències, reptes, preocupacions i best practices a través de les diferents trobades que s'organitzin.

La Cambra de Sabadell també podrà mesurar la seva petjada de carboni, un estudi que serà el punt de partida a l’hora de fer un seguiment de com les actuacions realitzades fins ara i les futures contribueixen a reduir la seva petjada de carboni progressivament.

La Cambra de Comerç de Sabadell també guanyarà visibilitat en el sector empresarial orientat al medi ambient, i podrà participar en la captació de projectes de cooperació nacional i internacional d'interès mutu. A més, tindrà accés directe i immediat a notícies, regulacions legislatives, agenda i tota mena d'informació rellevant.

Per a Ramon Alberich Ferrer, president de la Cambra de Sabadell, “aquest acord permetrà oferir condicions preferents per l’estudi del càlcul d’emissions de CO2 per a les empreses de la nostra demarcació, així com els proporcionarà informació de primer nivell pel que fa a polítiques i normatives en la lluita en contra del canvi climàtic.

Des de la Cambra “valorem molt positivament haver signat aquest acord amb la Fundación Empresa y Clima, ja que suposa un reconeixement al nostre compromís i treball des de fa anys a favor de medi ambient”, apunta Ramon Alberich.

Elvira Carles, directora de la Fundación Empresa y Clima, ha destacat que “si bé comptem amb prop de 100 empreses, la nostra Fundació va ser una iniciativa sorgida en la Cambra de Comerç de Barcelona i, per tant, comptem amb l'esperit de servei cameral. La bona feina en la lluita contra el canvi climàtic que realitza la Cambra de Comerç de Sabadell i la seva àmplia base d'empreses ens permetrà fer arribar les millors pràctiques en sostenibilitat i ajudar en la transició cap a un entorn econòmic més sostenible.”

 

Sobre la Cambra de Comerç de Sabadell

Instituïda el 1886, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Sabadell és una corporació de dret públic que representa els interessos generals del comerç i la indústria en la demarcació de Sabadell i la seva comarca, que compta amb una massa crítica de més de 35.000 empreses i emprenedors.

Totes les accions que realitza tenen com a objectiu contribuir al desenvolupament econòmic de les empreses de la demarcació canalitzant les seves inquietuds, donant-los suport i impulsant els seus interessos generals.

Sobre la Fundación Empresa y Clima

Fundada el 2008, la Fundación Empresa y Clima (FEC) és el referent sostenible per a totes les empreses espanyoles davant les necessitats i dubtes originats pel canvi climàtic i els seus efectes directes i indirectes.

El setembre de 2010 la Fundació va ser nomenada Membre Observer de Nacions Unides. Això implica la seva participació directa i la possibilitat de poder registrar als seus representants empresarials en les reunions i conferències de les parts (COP) organitzades per l'ONU.

L'àmbit d'actuació de la FEC és de caràcter nacional i internacional, ja que s'han creat i tancat aliances amb col·laboradors que li permeten projectar els reptes de la FEC en els cinc continents. La Fundación Empresa y Clima compta en l'actualitat prop de 90 empreses i institucions associades. La seva Directora és Elvira Carles i el seu President és Joan Planes, també President de la Fundació Fluidra.