El president de CIMALSA, Enric Ticó, ha estat el protagonista de la reunió de les Comissions d’Internacionalització i d’Urbanisme, Infraestructures i Transport de la Cambra de Comerç de Sabadell i que ha estat presidida per Ramon Gabarró.

El president de l’empresa pública del sector logístic ha presentat els principals aspectes de l’Estratègia Logística per a la Internacionalització de l'Economia Catalana per al període 2020-2040, aprovada pel Govern. La proposta té com a objectiu principal enfortir el sistema logístic, per contribuir a la internacionalització de l’economia catalana i configurar un sector més eficient, multimodal, compromès amb el territori i la societat, en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la digitalització.

Segons l’Observatori de la Logística, que elabora cada any CIMALSA, el sector de la logística:

 • Representa el 13,9% del PIB.
 • Genera una ocupació directa de 128.000 persones.
 • Disposa de 10 milions de metres quadrats de sòl logístic.
 • Gestiona 422 milions de tones de mercaderies, de les quals 186 milions són de tràfic intern català, 152 milions amb la resta del món i 88 milions amb la resta de l’Estat.
 • Més de 11.000 camions creuen La Jonquera diàriament.

 • El document, redactat per CIMALSA per encàrrec de Territori i Sostenibilitat, ha comptat amb una participació activa d’Empresa i Coneixement, així com la contribució de 120 professionals i institucions. A través d’un ampli procés de participació s’ha perseguit traçar una estratègia integral, amb una mirada àmplia a tot el territori i al sector, que busca complementarietat i sinergies amb les estratègies dels principals agents del sector, públics i privats.

  Segons Ticó es tracta d’un full de ruta per a la definitiva consolidació del sistema logístic català, les dues properes dècades, al llarg de les quals s’hauran de prendre decisions amb l’objectiu de millorar el posicionament de Catalunya

  Un dels principals reptes és el del reequilibri territorial, mitjançant el desenvolupament de la logística i el reforçament i consolidació de clústers empresarials, entenent el territori com una xarxa interconnectada.

  El document consta de quatre apartats: una diagnosi que analitza les condicions de l’entorn; una definició estratègica amb 5 línies de treball; la Governança del Pla que preveu un òrgan de gestió que vetllarà pel seu acompliment i que es basarà en uns indicadors que el propi document estableix; i, finalment, uns àmbits prioritaris d’actuació amb 5 grups de treball per tal de desenvolupar-los.

  El Pla d’acció 2020-2025 consta de 5 línies estratègiques de treball, que alhora engloben 60 mesures específiques:

 • Coordinació, regulació i promoció del sector.
 • Competitivitat del teixit empresarial.
 • Agilitat del desenvolupament del sòl logístic i intermodal.
 • Funcionalitat de la xarxa d’infraestructures.
 • Aposta decidida per la sostenibilitat.

 • D’entre les mesures destaquen el Pla de reconversió de sòl industrial a logístic (sent la comarca del Vallès Occidental zona destacada d’actuació), la  consolidació de la 3a. corona logística en els eixos Transversal i de l’Ebre, el Corredor Catalunya-Aragó-Madrid, etc.

  Els grups de treball analitzaran l’impacte de la COVID-19, la coordinació público-privada, el sòl logístic intermodal, els corredors logístics multimodals claus i la càrrega i logística aeroportuària.