L’Ajuntament de Sabadell, el Banc Sabadell, la Cambra de Comerç de Sabadell, el Centre Metal·lúrgic i el Gremi de Fabricants de Sabadell, amb la col·laboració del CIESC, presentem els resultats de la darrera Enquesta de Confiança i Clima Empresarial amb les valoracions del TERCER trimestre de 2020 i les expectatives per al QUART trimestre. Les enquestes es van realitzar la segona quinzena de setembre, en un context de progressiu augment de les incerteses pels efectes i mesures d’una segona onada de la Covid19.

 • Malgrat aquestes incerteses, l’Índex de Confiança Empresarial per al quart trimestre de 2020 a l’àmbit de Sabadell, Conca del Ripoll i Riera de Caldes, segueix la recuperació lenta però continuada iniciada el trimestre anterior: el creixement trimestral passa del 2,5% al 17,5% i la caiguda interanual es redueix del -32,4% al -17,2%.
 • L’Índex actual manté la dinàmica de recuperació lenta després del sotrac del segon trimestre: puja de 91,5 punts a 107,5, per sobre de l’ índex de Catalunya (106,9) i d’Espanya (105,5).
 • La valoració empresarial de la marxa del negoci durant el tercer trimestre de 2020 mostra una estabilitat després de la caiguda de les activitats durant el segon trimestre: el saldo negatiu de l’anterior enquesta passa de -67,1 punts a -37,5, amb una reducció de quasi 23 punts de les respostes negatives, tot i que encara registrem un 51% d’opinions de valoració a la baixa de la marxa del negoci.
 • Per sectors observem una disminució important dels saldos negatius i de les respostes a la baixa en totes les activitats, si bé veiem que les respostes a la baixa superen el 50% a la indústria i construcció (53,2%) i a la resta de serveis (50,7%) (no inclou el comerç).
 • Per al quart trimestre del 2020 les expectatives empresarials apunten una continuïtat de la recuperació de l’activitat: segueix disminuint el saldo negatiu (de -49,2 punts baixa a -30,7), i les respostes pessimistes també perden pes: del 57,2% al 42,2%. Les que preveuen una evolució a l’alça de cara a finals d’any pugen 4,2 punts i les d’estabilitat 10,8.
 • Els sectors econòmics confirmen aquesta expectativa de recuperació lenta de l’activitat i rebaixen els seus saldos negatius anteriors : la resta de serveis el redueix en 25,6 punts, la indústria i construcció en 19,0 i el comerç en 9,9. Això és degut a la disminució de respostes negatives i l’ increment de les que esperen estabilitat o evolució a l’alça.
 • Els indicadors sobre l’evolució del tercer trimestre de 2020 presenten un retorn a l’estabilitat: el 69,5% de respostes manifesten que no han fet canvis en el nombre d’ ocupats, i el saldo negatiu millora de -32,5 punts a -4,8. Això és degut sobretot a que les respostes de reducció de plantilles passen de ser el 35,7% del total al 17,7%.
 • Per sectors comprovem que augmenten les respostes de manteniment del llocs de treball, superant el 70% en el comerç (72,1%) i en la indústria i construcció (70,1%). A la resta de serveis són el 66,5%. A la vegada, veiem una reducció de les respostes que van manifestar que havien disminuït el nombre de treballadors.
 • Les perspectives de l’ocupació per al quart trimestre de 2020 confirmen una tímida evolució positiva que ja s’apuntava en l’enquesta anterior. El saldo del total de sectors es segueix recuperant i passa de -15,4 a -6,6. El 75,7% de respostes preveuen una estabilitat en el nombre d’ ocupats a les empreses i les pessimistes baixen en -7,1 punts.
 • En tots els sectors les respostes de previsió estable del nombre d’ ocupats superen el 70% i les pessimistes perden pes, especialment en el grup de la resta de serveis (restauració i altres) : al comerç, 77,2% de respostes d'estabilitat, a la indústria i construcció un 76,3% i a la resta de serveis un 72,5%
 • Al llarg del 3r trimestre de 2020 la facturació a l’estranger en el conjunt de sectors reflecteix una millora significativa degut a la disminució de les respostes a la baixa que són un 32,9%, 37,3 punts menys que les de l’enquesta anterior (suposaven un 70,2% del total).
 • Les expectatives de l’exportació per al quart trimestre de 2020 confirmen la millora de les previsions empresarials que s’havia apuntat en l’enquesta anterior. Les respostes pessimistes baixen en -18,7 punts i ara són el 21,3% del total, mentre que les que esperen estabilitat per al quart trimestre pugen 21 punts i arriben al 62,4%.
 • L’evolució del grau d’utilització de la capacitat productiva industrial del tercer trimestre de 2020 presenta una recuperació de l’activitat industrial amb la pujada d’11 punts respecte del percentatge anterior. Passem del 55,2% al 66,2% .
 • Quant a les expectatives per al quart trimestre, també apunten una millora i el percentatge augmenta del 64% al 68%.
 • Com a síntesi, aquests resultats confirmen la recuperació lenta però positiva de les activitats i la confiança empresarial, coincidint amb els indicadors de creació d’empreses i llocs de treball del tercer trimestre, tot i que les incerteses sobre l’evolució de la segona onada de la Covid19 poden afectar aquesta millora progressiva de l’activitat. Per aquest motiu, cal reforçar la confiança empresarial aportant un marc i unes accions de política econòmica clara tant pel que fa a mesures a aplicar com pels ajuts per a ajudar a la reactivació de l’economia productiva, en especial les que han d’arribar a autònoms, micros i petites i mitjanes empreses.

  Informe trimestral de clima empresarial - 3r. trimestre 2020