Informació institucional
  Presentació de la cambra
  Fòrum Club Cambra Sabadell
  Inscripció al Fòrum Club Cambra Sabadell 17 octubre 2012
  Fòrum Club Cambra Sabadell amb Josep Oliu
  Inscripció al Fòrum Club Cambra Sabadell 16 de gener 2013
  Fòrum Club Cambra Sabadell 17 octubre 2012
  Fòrum Club Cambra Sabadell 5 d'abril 2013
  Dinar Fòrum Club Cambra Sabadell 22 novembre 2013
  Fòrum Club Cambra Sabadell amb Pere Macias
  Fòrum Club Cambra Sabadell amb el President Artur Mas
  Fòrum Club Cambra Sabadell amb l'alcalde de Sabadell, Maties Serracant
  Localització física i horari
  Òrgans de Govern
  Ple
  Comitè executiu
  Demarcació o zona d'influència
  Normativa cameral
  Normativa electoral
  Organigrames
  Organigrama tècnic
  Representacions en entitats
  Finançament i pressupost
  Perfil del contractant
  Instruccions internes pel procediment de contractació
  Licitacions de contractes
  Sessió: La Indústria 4.0 en la societat digital
 
  Comerç i distribució
  Informació i Assessorament
  Ajuts, finançament i legislació de comerç interior
  Informatiu comerç
  Estudis
  Anàlisi de l'impacte de les implantacions comercials a la C-58
  Estudi d'hàbits de consum
  Estudi Hàbits de Compra 2001
  Fulls de reclamació
  Programa de suport per al comerç
  Diagnosi individual per al comerç i els serveis
  Sessió Cambra: Com vendre més amb el Geomàrqueting
  Sessió Cambra: El comerç electrònic, eines pel comerç de proximitat
  Grup de treball
  Programa de Diagnosi d'Innovació Comercial
  Dos tallers imprescindibles per gestionar eficaçment un comerç: clients i finances
  Programa de suport al comerç minorista 2017
  Programa de Diagnosi d'Innovació Comercial 2017
  Programa de suport al comerç minorista 2018
  Programa de Diagnosi d'Innovació Comercial 2018
  Programa de suport al comerç minorista 2019
  Promoció del Comerç
  Concurs de Nadal l'Aparador
  Bases del concurs d'aparadors
  Entitats col·laboradores
  Premis concedits
  Resultat del concurs
  Edicions anteriors
  32è Concurs d'Aparadors i parades de mercat
  Resultat del concurs
  33è Concurs d'Aparadors i parades de mercat.
  Resultats del concurs
  34è Concurs d'Aparadors i parades de mercat.
  Resultat del concurs
  35è Concurs d'Aparadors
  Resultat del concurs
  36è Concurs d'Aparadors
  Resultat del concurs
  37è Concurs d'Aparadors
  38è Concurs d'Aparadors
  39è Concurs d'Aparadors
  40è Concurs d'Aparadors
  41è Concurs d'Aparadors
  42è Concurs d'Aparadors
  43è Concurs d'Aparadors
  44è Concurs d'Aparadors
  45è Concurs d'Aparadors
  46è Concurs d'Aparadors
  47è Concurs d'Aparadors
  48è Concurs d'Aparadors
  Jornades del comerç
  Jornades del Comerç 2011
  Jornades del Comerç 2012
  Recull fotogràfic entrega premis i 23es. Jornades del Comerç
  Jornades del Comerç 2013
  Jornades del Comerç 2014
  Jornades del Comerç 2015
  Cursos i seminaris
  Consultoria per a l'empresa
  Adequació a la legislació
  Adequació a la Llei de dades personals - LOPD
  Sessió informativa: Llei de protecció de dades personals LOPD 16 de febrer de 2011
  Sessió informativa LOPD
  Sessió informativa LOPD: Novetats reglament europeu
  Sessió informativa sobre protecció de dades i drets digitals
  Sessió d'adequació exprés a la legislació europea sobre protecció de dades
  Auditoria. Llei de dades personals - LOPD
  Pla d'autoprotecció (PAU)
  Servei de suport i adequació a la normativa del sector químic
  Sessió informativa: Normativa aplicable al sector químic i afins
  Implantació de millores a l'empresa
  Com vendre més i millor
  Taller: El Sant Greal i el coaching empresarial
  Eficiència empresarial
  Reunions amb l'expert. Guanyar eficiència empresarial és a les vostres mans
  Lean Management
  Pla de creixement i millora per a pimes
  Sessió: Com millorar la gestió i l'estratègia de la meva empresa?
  Programa d'eficiència energètica
  Optimització de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE)
  Sessió Cambra - Incentius fiscals a la indústria: l'IAE, oportunitats d'estalvi i seguretat jurídica
  Implantació de sistemes de gestió
  Implantació ISO:9001
  Sessió - Certificacions ISO 9001 i 14001. Noves versions 2015
  Sessió informativa Certificacions ISO 2012
  Sessió: ISO 22716
  Sessió informativa "Programa microISO: ISO 9001 a l'abast de les petites empreses"
  Certificacions ISO a l'abast de les empreses - Entrevistes personalitzades
  Implantació ISO:14001
  Manteniment de la ISO
  Cursos i seminaris
 
  Programes i estudis
  Dades de la demarcació
  Debats electorals_Generals 2011
  Estudis específics
  Estudis de mercat a mida
  Programa PICE - Garantia Juvenil
  Programes Europeus
  Projecte Erasmus+ 2015 Gamification H2R
  Projecte Erasmus+ 2015 BDBO
  PRE-SOLVE - PREventing business failure and inSOLVEncy
  Sessió: Com identificar millores per a la meva empresa i treure profit de l'experiència porfessional
  Projecte Erasmus+ REAL
  Projecte Erasmus + Senior Social Entrepreneuring
  Sessió: Treballeu amb una iniciativa social? Traieu profit de l'experiència empresarial
  Enllaços d'interès
  Cursos i seminaris
  Formació i coneixement
  Formació presencial
  Programes d'especialització
  Sessió: "Els dilemes de l'empresa familiar"
  Sessió "Com guanyar diners a Internet? Models de negoci
  Sessió Cambra "20 coses que convertiran el teu web en el millor comercial de la teva empresa"
  Sessió: "La reforma laboral 2012"
  Sessió Cambra "Noves tendències en finances corporatives: selecció d'inversions"
  Sessió Cambra "Mobile Marketing - Màrqueting a través de dispositius mòbils"
  Sessió: Cap a una gestió de patrimoni personal més eficient
  Sessió Cambra - Claus del nou lideratge empresarial: orientació al mercat i innovació
  Sessió: El pla General Comptable actualitzat
  Sessió Cambra - Oratòria, teatre i motivació
  Sessió Cambra - Reinventar-se: resistir o transformar-se?
  Sessió: Finançament a llarg termini
  Sessió: Noves tecnologies i serveis pel comerç del segle XXI
  Sessió Cambra - La Participació de les empreses en la Formació Professional Dual a Catalunya
  Sessió Cambra - Millora els resultats de la teva empresa. Model de negoci CANVAS
  Curs Comunicació persuasiva i suggestió aplicades a la venda i a l'auto-motivació
  Sessió Cambra - Nova obligació de facturar electrònicament a les administracions públiques
  Sessió: Nou sistema de Subministrament Immediat d'Informació de l'IVA (SII)
  Curs per a comerciants: Com fer fotografies atractives per vendre més a Internet
  Curs per a comerciants: Tècniques de mentalisme per augmentar les vendes del teu comerç
  Formació a mida (in company)
  Formació on line (Campus Empresarial Virtual)
  Formulari d'inscripció
  Fòrum Club d'Empreses Segle XXI
  Fòrum empreses s.XXI dia 25 de Novembre
  Fòrum empreses s.XXI dia 10 gener de 2012
  Fòrum empreses s.XXI dia 15 de setembre
  Programa de Benchmarking i Programa de visites a Centres
  Programa de Benchmarking
  Programa de visites a centres
  Programa E+E
  Descomptes, subvencions, bonificacions i ajudes pel finançament
 
  Innovació i competitivitat
  Ajuts relatius a R+D+i
  Sessió "Ajuts europeus per a projectes d'innovació HORIZON 2020: Instrument PIME"
  Deduccions fiscals a la R+D+i
  Sessió Cambra: Estalvis fiscals a la indústria
  Projectes de suport a la competitivitat
  Feria del conocimiento
  Sessió " Voleu saber si esteu realitzant activitats d'innovació?" 12 de juny de 2012
  Sessió: Perspectives i mercat del vehicle elèctric a Catalunya
  Sessió " R+D a l'abast"
  Sessió "Oportunitats d'innovació, recerca i finaçament en eficiència energètica"
  Visita a ASCAMM Centre Tecnològic
  Visita a LEITAT Technological Center
  Visita al Campus de la UPC de Terrassa
  Projectes de suport a la innovació
  Registre de patents
  Protegir i rendibilitzar la innovació
  Sessió Protegir i rendibilitzar les innovacions dels nostres productes i marques
  Renovació de patents
  Cursos i seminaris
  Internacionalització
  Informació i Assessorament
  Assessoria en comerç internacional
  Sessió Aspectes clau per elaborar un contracte internacional
  Sessió Noves solucions de finançament d'exportacions
  Sessió Càrrecs directes SEPA
  Sessió "La Llei 15/2010 de lluita contra la morositat i la proposta d'un règim sancionador"
  Sessió "Voleu invertir amb Andorra?"
  Sessió "Aspectes pràctics dels tràmits duaners"
  Sessió "El nou Codi Duaner i els grans avantatges per a l'operativa internacional"
  Sessió: "La Contractació Pública Internacional al teu abast"
  Sessió "Claus per millorar la gestió de les exportacions i importacions"
  Sessió "El crèdit documentari: una aproximació pràctica per a experts"
  Taller pràctic - Els documents d'origen de les mercaderies
  Sessió: L'empresa espanyola davant del Brexit
  Auditoria documental en comerç internacional
  C@sce, Consultoria On Line
  Entitats i organismes
  Fitxes país
  Informació aranzelària
  Informació d'empreses exportadores
  Informació legislativa i contractual
  Informació estadística en comerç exterior
  Accions de promoció internacional
  Fires
  Mercats a la carta
  Israel
  Mercats a la carta: Rússia
  Mercats a la carta Alemanya
  Mercats a la carta Finlàndia
  Mercats a la carta Xina interior
  Mercats a la carta Brasil i Uruguai
  Mercats a la carta: Marroc
  Mercats a la carta: Regne Unit
  Mercats a la carta: Cuba
  Mercats a la carta: Austràlia
  Mercats a la carta: Perú
  Els Estats Units i el TTIP
  Sessió: Àfrica Occidental, oportunitats de negoci
  Sessió: Índia, oportunitats de negoci i operativa del mercat
  Sessió: Iran, oportunitats de negoci i operativa de mercat
  Mercats a la carta: Els Estats Units d'Amèrica i la nova era del President Trump
  Sessió: Oportunitats de negoci als països del Con Sud
  Missions comercials
  Missió comercial Nova Zelanda i Austràlia
  Pla d'acció internacional
  Pla d'acció internacional de les cambres catalanes
  Expedició de documents
  Certificats d'origen
  Tramitació en línia els certificats d'origen
  Quaderns ATA
  Servei de certificats, visats de factures i documents administratius
  Tramitació i legalització de documents de comerç internacional
  Tramitació Núm. Exportador Autoritzat
  Iniciació a l'activitat exportadora
  Diagnosi del potencial exportador
  Programa XPANDE - Pla d'internacionalització
  Presentació dels Programes XPANDE i XPANDE Digital. Convocatòria 2018
  Programa XPANDE 2017 - Pla d'internacionalització
  Programa XPANDE digital - Pla d'internacionalització
  Programa XPANDE digital 2017 - Pla d'internacionalització
  Programes i serveis per a l'exportador
  Agendes: prospecció individual de mercats exteriors
  Anàlisi de mercats internacionals
  Grups d'exportació
  Impulsa't exportar per avançar
  Sessió: Algèria, com fer negocis per obtenir bons resultats
  INTRASTAT
  Màrqueting firal
  Programa Digit@litza't, màrqueting online
  Programa Inicia't a l'exportació
  Recerca i selecció d'agents comercials i distribuïdors a l'estranger
  Sessió: Com triar i avaluar un bon agent comercial o distribuïdor a l'estranger
  Entrevistes personalitzades per la cerca d'agents i distribuïdors a l'estranger
  Recobrament d'impagats a l'estranger
  Recuperació de l'IVA pagat a l'estranger
  Servei d'Assessoria en Comerç Internacional
  Traduccions i Interpretacions
  Xarxa EEN - Enterprise Europe Network
  Publicacions
  CD: Com gestionar la seva participació en fires internacionals
  CD: Com calcular els preus d’exportació
  Documentació de països
  Guia de transport i logística internacional
  Guies on-line
  Subcontractació industrial
  Què és la subcontractació?
  Pla internacional de subcontractació industrial 2019
  Sessió "Com pot una empresa industrial vendre amb èxit a Alemanya"
  Presentació "Catalonia Sourcing Day" - Trobada B2B amb compradors alemanys
  Taller de cooperació empresarial per la internacionalització
  Portals de subcontractació industrial
  Serveis per a empreses subcontractistes
  Cursos i seminaris
 
  Medi ambient
  Informació i Assessorament Medi Ambient
  Ajuts, subvencions i premis
  Informació legislativa
  M'he adequat als Reglaments europeus REACH i CLP?
  Iniciatives ambientals i energètiques
  Servei d'assessorament energètic
  Enllaços d'interès
  Informació i Assessorament Prevenció de Riscos Laborals
  Borsa de Subproductes
  Eficiència energètica
  Sessió informativa Ajuts per a l'estalvi i l'eficiència energètica. Campanya 2011
  Taller elèctric: " Què he de fer per reduir la factura de la llum?"
  Sessió informativa " Preus i evolució del mercat elèctric"
  Sessió informativa: Estalvi dels costos energètics
  Licitació energètica
  Taller elèctric: La potència contractada
  Programes de consultoria
  Adequació al règim de prevenció i control ambiental d'activitats -LIIAA-
  Implantació ISO 14001
  Projectes medi ambientals
  Programa europeu EMAS Easy
  Difusió del DGQA per a oficines
  Projecte Europeu CHANGE: Eficiència energètica per a PIMES
  Sessions informatives sobre eficiència energètica
  Sessió: Eficiència, un repte per a les petites i mitjanes empreses
  Articles tècnics sobre eficiència energètica
  Preauditories energètiques per a petites i mitjanes empreses
  Enquesta empresarial sobre eficiència energètica
  Àmbit energia: Institut Català d'Energia (ICAEN)
  Brokerage indústria i energia: cicle de trobades empresarials
  Publicacions medi ambient
  Guia per a Activitats Industrials i Assimilables
  Guia pel Comerç, Serveis i Altres Activitats Innòcues
  Cursos i seminaris
  Serveis generals per a l'empresa
  Informació i Assessorament
  Acords avantatjosos per a les empreses
  Acords amb entitats financeres
  Estalvi en les telecomunicacions
  Assessoria gratuïta amb l'expert en telecomunicacions
  Assessoria i serveis jurídics
  Assessoria i defensa jurídica
  Corporate Compliance
  Sessió: La nova responsabilitat penal de l'empresa
  Mediació mercantil i concursal
  Sessió: Aspectes pràctics de la mediació concursal
  Bases de dades i informacions d'empreses
  Bases de dades d'empreses internacionals
  Bases de dades d'empreses nacionals
  Empreses de nova creació
  Directoris varis especialitzats
  Informació econòmica, financera i jurídica
  Informes comercials
  Certificats digitals
  Certificats digitals: tipologia i obtenció
  REA
  Societats
  Autònoms
  Cambra Sabadell Coworking
  Creació d'empreses
  Creació d'empresa en 24 hores
  Informació i Assessorament per a la creació d'empreses
  Serveis per a empreses de nova constitució
  Expedició de documentació
  Certificats d'empreses censades
  Certificats especials
  Facturació electrònica
  Sessió informativa: La factura electrònica. Què és, com s'implementa i quan hi estem obligats
  Sessions 360º Model de negoci
  Geomàrqueting, com vendre més!
  Lloguer de sales, aules i material
  Microsoft Office 365 per empreses
  OGE: Oficina de Gestió Empresarial
  Premsa i comunicació digital
  Recobrament d'impagats
  Sessió informativa: Recobrament de factures internacionals impagades
  Registre de marques i signes distintius
  Registre Mercantil
  Presentació comptes anuals
  Indicacions per a la presentació de comptes anuals
  Presentació de llibres al Registre Mercantil
  Tràmits diversos
  Traduccions i interpretacions
  Cursos i seminaris
 
  Infraestructures, urbanisme i transports
  Infraestructures
  Urbanisme
  Debat de gestió territorial 2009
  Documentació gràfica
  Indicadors del Sector de la Construcció
  Normativa urbanística general
  Novetats urbanístiques d'interès
  Plans generals d'ordenació urbana
  Enllaços
  Transports
  El marc legal en el sector dels transports
  Ajudes a l'activitat del transportista
  Aparcament de camions a la demarcació
  Autoritzacions del transport
  Document de control
  Documents presentats en les Jornades Tècniques
  Els transports a la Unió Europea
  Novetats legislatives d'interès
  Plans estratègics de transports
  El tacògraf digital
  Tarifes de referència
  Transport de mercaderies perilloses
  Enllaços d'interès
  Cursos i seminaris
  Lobby: L'opinió de la Cambra
  Comerç Interior
  Indústria
  Infraestructures i urbanisme
  Medi Ambient
  Transports