Home >> Serveis generals per a l'empresa >> Certificats digitals >> Certificats digitals: tipologia i obtenció
Certificats digitals: tipologia i obtenció
Document AcrobatDescarregueu el fullet

Certificats digitals, tot són avantatges

Un certificat digital és l'equivalent digital a un document d'identitat. Permet als seus titulars identificar-se a la xarxa, així com signar i xifrar documents. Per les empreses, tot són avantatges:

 • Estalviareu temps, costos i desplaçaments.
 • Podreu realitzar tràmits amb diverses plataformes electròniques.
 • Podreu comunicar-vos telemàticament amb les administracions públiques.
 • Agilitzareu les relacions comercials. Garantireu la vostra identitat a la xarxa.

Els certificats digitals de Camerfirma, empresa prestadora dels serveis de certificació de les Cambres de Comerç, compleixen amb tots els requisits legals establerts.

Com aconseguir el teu certificat, sense cues ni esperes

 1. Sol·licita el certificat a través de la web http://www.camerfirma.com

 2. Rebràs un correu electrònic indicant la documentació que cal per tramitar-lo.

 3. Quan la tinguis ja podràs venir a la Cambra i recollir el certificat.
Què ofereix la Cambra?

 

L’arribada de les noves tecnologies està transformant la societat i imposa unes noves metodologies de treball que exigeixen una adaptació immediata. Diàriament es multipliquen els tràmits i gestions que podem fer a la xarxa i cal que puguem fer-los amb la màxima seguretat.

El certificat digital ens facilita aquesta garantia i té, a més, moltes altres utilitats. Les cambres hem estat pioneres en el desenvolupament d’aquest mitjà i és per això que avui els nostres certificats són reconeguts per totes les administracions.

 

Presentació del servei

 

Descripció

Des de la Cambra us facilitem l’obtenció dels diferents certificats digitals, us assessorem sobre aquell que més s’adequa a les vostres necessitats i us ajudem a instal·lar-lo i posar-lo en actiu.

El certificats digitals tenen dues funcions: la d’autenticació, que identifica el titular i permet fer gestions telemàticament, i la de signatura electrònica, que permet al titular signar un document i donar-li així valor legal.

Existeixen diferents tipologies de certificats digitals segons si incorporen ambdues funcions o només una de les dues, i segons si el titular és una persona física:

 • Certificat de persona física o de pertinença a empresa: garanteix la identitat de la persona física titular del certificat i també la vinculació d’aquesta persona a una entitat determinada en virtut del càrrec que hi ocupa. Aquest certificat, per si sol, no atorga més facultats al titular que les que té pel fet de dur a terme la seva activitat habitual. És utilitzat per treballadors de l’empresa i per autònoms.

 • Certificat de representant: s’emet a favor d’una persona física representant d’una entitat determinada. El titular del certificat s’identifica no únicament com a persona física que pertany a una empresa, sinó que, a més, hi afegeix la qualificació de representant legal o apoderat general de l’empresa.

 • Certificat de factura electrònica: és exclusiu per a l’activitat de facturació.

 • Certificat de servidor segur: el certificat de servidor segur és un element imprescindible per totes aquelles empreses que tinguin interès en realitzar accions de comerç electrònic, especialment quan es tracta de fer activitats a través d’internet en les que circula per la xarxa informació tan important com dades de caràcter personal o financeres.

 • Signatura de codi: signatura d’aplicacions amb reconeixement de Microsoft, sun Microsystems i Mozilla.

 • Publicació certificada: Arrel del Reial Decret Legislatiu 1/2010, del 2 de juliol, ara podeu fer la publicació dels anuncis obligats per les societats cotitzades a la vostra pròpia web. Per donar als vostres anuncis el valor legal i la validesa jurídica igual que si ho féssiu a la premsa escrita però amb un cost molt més reduït, hem posat en marxa el servei de publicació certificada.

Amb el certificat digital adient podreu realitzar qualsevol tràmit amb l’administració central, autonòmica i local, així com amb col·legis professionals. Dins la vostra empresa també us permetrà realitzar:

 • Facturació electrònica
 • Signatura de contractes telemàtics
 • Segellat de temps: demostra que un document ha estat signat en un moment concret (data i hora)
 • Signatura de correus electrònics i documents ofimàtics (missatgeria Microsoft Outlook) 

 

Destinataris


A qualsevol persona física que hagi de realitzar tràmits telemàtics amb qualsevol entitat pública o privada, que hagi d’emetre factures electròniques i/o que vulgui donar valor legal als seus documents signant-los digitalment.Metodologia


El procés per obtenir el certificat digital és molt simple:

 • Realitzar la sol·licitud a través de: www.camerfirma.es
 • Demanar dia i hora per tramitar el certificat a la Cambra
 • Verificació i validació de les dades
 • Emissió del certificats

 

Preu


Consultar tarifes vigents

 

L'equip tècnic

Els nostres certificats, els emetem des de Camerfirma, empresa que les cambres de comerç hem creat amb la finalitat d’expedir el certificat digital.

 

Avantatges que us oferim


 • Tracte totalment personalitzat.
 • Especialitzacó en la relació amb els mitjans de comunicació.
 • Assessorament estratègic en matèria de comunicació empresarial.
 • Metodologia de treball pràctica i simplificada, dirigida a l'obtenció de resultats concrets.
 • Professionals altament qualificats.

 

Beneficis per a l'empresa

 • Poder realitzar tràmits telemàtics amb les administracions
 • Agilitat i simplificació de la gestió en la realització dels tràmits
 • Augment de la seguretat: es garanteix l’autenticitat de les dades
 • Estalvi de costos respecte de la tramitació de documentació en paper (impressió, enviament i manipulació)
 • Confidencialitat de les comunicacions

 

 

Imprimir fullet:

 


Més informació

Serveis Generals per l'empresa
Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: serveis@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 260


Imatge Sol·licitud Informació