Home >> Serveis generals per a l'empresa >> OGE: Oficina de Gestió Empresarial
OGE: Oficina de Gestió Empresarial


 

Què és l'OGE Cambra?


La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Sabadell  i la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme van signar un conveni per a la creació del punt d'informació OGE-CAMBRA.

Arran de la signatura d'aquest Conveni, la Cambra de Sabadell ofereix a l'empresari de la seva demarcació un servei d'informació, assessorament i tramitació dels tràmits administratius que es duen a terme amb la Generalitat i que cal iniciar amb motiu de la posada en marxa o modificació substancial d’un establiment industrial.

A l’OGE-Cambra Sabadell us informem, gestionem i resolem molts dels tràmits del catàleg de l’OGE. D'aquesta manera estalviareu desplaçaments i esperes innecessàries ja que l'OGE Cambra Sabadell funciona amb hores concertades per tal que pugueu dur a terme els vostres tràmits ràpidament. Entre d'altres podreu tramitar:

  • Habilitacions professionals d'instal·ladors.
  • Certificats de responsable de tallers mecànics.
  • Acreditació de centres i serveis de medicina de l'esport.
  • Autorització de centres o serveis sanitaris.
  • Subvencions atorgades per la Generalitat.
  • Registre sanitari.
  • Cooperatives: Dipòsits de comptes anuals, sol·licituds de dades registrals, certificació denominació social, etc.
  • PAE Punt d'atenció a l'Emprenedor: Tramitació d'altes i baixes d'autònoms i empreses.

Consulteu a Canal Empresa tots aquests tràmits i d'altres que podreu gestionar telemàticament. Recordeu que a la Cambra us facilitem l'obtenció del certificat digital per poder dur a terme la seva tramitació.

Per venir a fer la vostra tramitacio a l'OGE - Cambra Sabadell és imprescindible que sol·liciteu cita prèvia trucant al telèfon 937451260 o bé a través del formulari de Sol·licitud d'informació.

 

Més informació

Serveis generals per l'empresa
Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: serveis@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 260


Imatge Sol·licitud Informació