Implantació ISO:9001
Document AcrobatDescarregueu el fullet

Programa ISO 9001

Adequació a la nova versió ISO 9001:2015

Des de la Cambra us oferim el programa ISO 9001. 

Us facilitem:

 • La minimització del temps i dels recursos necessaris per la seva implantació
 • Un assessorament de primer nivell durant tot el procés, fruit de molts anys d'experiència.
 • La recerca del benefici empresarial, més enllà de la certificació en sí.

I a més per a micro i petites empreses, us oferim una metodologia de treball pròpia per assolir la certificació: Programa microISO.

Amplieu informació:
La certificació ISO 9001:2015 és un factor clau per a qualsevol tipus d'empresa que vulgui tenir una bona posició competitiva en el mercat. L'ISO 9001:2015 té un doble vessant: la necessitat de complir amb un requisit sol·licitat pel client, i els avantatges organitzatius que pot representar per a la mateixa empresa.

 

Què ofereix la Cambra?


La Cambra, entitat certificada en ISO 9001:2015 en totes les seves activitats, vol seguir fent extensiva la seva experiència en aquest àmbit a les empreses de la seva demarcació.

 

Presentació del servei


Descripció

En l'àmbit de la qualitat oferim:

 • Consultoria i suport per a la implantació de la norma ISO 9001:2015.
 • Consultoria per al manteniment de la norma a empreses ja certificades.
 • Auditories internes per a empreses que desitgen externalitzar aquest servei.
 • Revisió de sistemes ja implantats que es vulguin fer més àgils i adequats al propi tarannà de l'empresa.
 • Integració de l'ISO 9001:2015 amb l'ISO 14001:2015 (medi ambient), a fi de crear un SIG (sistema integrat de gestió).
 • Complementar l'ISO 9001:2015 amb altres sistemes de qualitat: ISO/TS 16949, OHSAS 18001, ISO 22716, ISO 22000, BRC, IFS,...

Per a micro i petites empreses, aquesta consultoria es desenvolupa sota un format i metodologia propis, desenvolupats per la Cambra: Programa microISO.


Destinataris del servei

 • Empreses que necessitin la certificació com a requisit dels seus clients o per no quedar endarrerides davant la competència.
 • Empreses que vulguin incrementar la productivitat i millorar la seva posició competitiva al mercat, així com disposar d'una metodologia que millori la seva organització i sistema de treball.
 • Empreses que vulguin disposar d'un indicador de la qualitat de la gestió empresarial que permeti establir uns objectius de millora contínua.

Metodologia

Proporcionem una metodologia de treball que garanteix l'èxit del procés, amb:

 • Actuacions de consultors experts en sistemes de qualitat de diferents àmbits empresarials.
 • Consultoria basada en el pragmatisme i el benefici final de l'empresa.
 • Nivell de prestacions a mida segons les necessitats de l'empresa.

Avantatges que oferim

 • La solidesa i serietat de la nostra organització.
 • Adequació del procés d'implementació a la dimensió i les necessitats de cada empresa.
 • Especialització: tenim el coneixement i l'experiència necessaris per implantar la norma de manera eficaç en diferents sectors d'activitat.
 • Garantia de qualitat: posem al vostre abast un equip de professionals altament qualificats i tots els recursos de la nostra institució.

 

Imprimir el fullet:

 

 

 

Més informació

Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: consultoria@cambrasabadell.org
Tel. 937 451 260


Imatge Sol·licitud Informació