Normativa electoral


Normativa electoral


Convocatòria eleccions 2019

Decret electoral 2018

Apertura procediment electoral

Decret Llei 3-2017Cambra de Comerç de Sabadell


Més informació

Informació institucional
A/e: general@cambrasabadell.org
Telèfon: 937 451 255