Home >> Programes i estudis >> Estudis de mercat a mida
Estudis de mercat a mida


Introducció


Cada dia es fa més imprescindible ampliar i aprofundir el coneixement de la demanda, dels públics i segments objectius i de l'oferta existent per a un producte o servei, a fi que les empreses apuntin amb èxit, sense anar a cegues, i puguin elaborar estratègies més eficaces i competitives en els seus mercats.

Tanmateix, per a una petita o mitjana empresa de la nostra demarcació, sovint fer una investigació de mercats és una tasca difícil tant pel seu cost com per la dificultat a trobar empreses especialitzades i de dimensió adequada a les necessitats de la investigació.

El propòsit de la Cambra és oferir assessorament, coordinació, direcció i valoració dels resultats en la realització d'estudis de mercat, tant de demanda com d'oferta, a les petites i mitjanes empreses associades a la Cambra com a eina de suport a la seva competitivitat i estratègia empresarial.

 

Punts bàsics del nou servei


Estudis a mida coordinats i supervisats amb el suport de la Cambra, adaptats a les necessitats concretes de cada petita i mitjana empresa, sigui quina sigui la seva dimensió i objectius de la investigació de mercat.

Avantatges econòmics assequibles per a les empreses interessades i adaptables a les seves necessitats.

Fiabilitat i agilitat en el desenvolupament de les investigacions de mercat.

Qualitat de la metodologia aplicada i dels resultats obtinguts.

Fiabilitat i qualitat de les conclusions i recomanacions d'actuació per a l'empresa a partir dels resultats obtinguts.

Aplicabilitat i utilitat pràctica dels resultats de les investigacions de mercat per millorar la competitivitat i eficàcia de les polítiques empresarials i el màrqueting-mix.

La Cambra donarà suport i farà la coordinació, el seguiment i la valoració estratègica dels resultats. També assessorarà sobre la definició de la metodologia més adequada per a les necessitats de cada estudi i cada empresa interessada i contactarà i negociarà amb diferents empreses per a veure quina pot oferir millors condicions.

A fi de donar aquest servei amb la màxima qualitat i rigor, la Cambra compta amb la col·laboració de l'Institut DYM, empresa especialitzada en estudis de mercat.

L'objectiu últim és aconseguir un millor servei tant pel que fa als costos com a la qualitat i agilitat de tot el procés. A més, col·laborarem en l'anàlisi i aplicació dels resultats obtinguts per tal que siguin útils per a l'èxit comercial de les empreses.

 

Els estudis de mercat que oferim


Es poden investigar:

 • Clients actuals.
 • Clients potencials.
 • Antics clients que ara no ho són per analitzar els motius del canvi.
 • Experts de l'entorn immediat.

Es poden segmentar per:

 • Factors demogràfics: grups d'edat, sexe.
 • Factors sociològics: tipus de famílies, nivells de renda, perfils socioeconòmics i sociològics, etc.
 • Àrees territorials (comarques, municipis, districtes...).

Es poden centrar en:

 • Millorar el coneixement de la demanda, consumidors, usuaris, etc.
 • Hàbits i motivacions de compra.
 • Situació del mercat i la competència.
 • Atributs, punts forts i debilitats dels productes i serveis.
 • Estudis sobre la marca, els preus, canals de distribució, envasos, publicitat i promocions, etc.

Es poden realitzar utilitzant metodologies qualitatives i quantitatives:

 • Enquestes directes al carrer.
 • Enquestes telefòniques (assistides per ordinador).
 • Tests de llançaments de nous productes, serveis, dissenys (pre tests).
 • Tests de campanyes de publicitat (post tests d'eficàcia, recordatoris...).
 • Entrevistes a experts.
 • Reunions i dinàmiques de grup (focus grup).
 • Mètodes Delphi, Dafo,...

 

Més informació

Economia i estudis
A/e: estudis@cambrasabadell.org
Tel. 937 451 255

Més informació Sol·licitud d'informació