Home >> Programes i estudis >> Programa PICE - Garantia Juvenil
Programa PICE - Garantia Juvenil

Programa PICE - Garantia juvenil

Programa integral de cualificación y empleo


 

 

 

· Facilitem l'accés dels joves, entre 16 i 29 anys, al mercat de treball per la via de la contractació o l'emprenedoria.

Els joves accediu a un programa formatiu, dissenyat a mida, tenint en compte les necessitats de contractació de les empreses. Partint del grau de capacitació de cada jove, millorem la teva qualificació amb l'objectiu de facilitar-te l'accés al món laboral.

 

· Proporcionem ajuts a la contractació dels joves  formats dins el marc del Programa PICE.

La Cambra facilita a l'empresa una borsa de joves formats, en funció de la demanda existent, i també facilita la cerca i selecció d'acord al lloc a cobrir. A més l'empresa rep ajudes econòmiques tant per contractacions temporals com indefinides.

 

Una manera de fer Europa

Unión Europea FSE Empleo Juvenil

Garantía Juvenil

Cámara de España