Home >> Consultoria per a l'empresa >> Implantaciˇ de millores a l'empresa >> Optimitzaciˇ de l'Impost d'Activitats Econ˛miques (IAE)
Optimizació de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE)Document AcrobatDescarregueu el fullet

Optimització de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE)

Les empreses de l'àmbit industrial podeu optimitzar i adequar a la realitat actual el càlcul de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), obtenint en la majoria de casos estalvis de fins el 50%.

Us oferim l'oportunitat de realitzar un estudi per actualitzar i dotar de seguretat el càlcul de l'IAE i aconseguir la seva optimització.

Exemple Cas d'èxit 2015

Sector

Industrial

Rebut pagat

113.000 €/any

Estalvi

25.000 €/any (reducció 22%)


Us ajudem a estalviar. Si desitgeu més informació només cal que ompliu el formulari següent i ens posarem en contacte amb vosaltres:Presentació


Optimitzar i adequar a la realitat actual de les empreses industrials el càlcul de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), obtenint en la majoria de casos estalvis de fins el 50%.

 

Què us oferim


 • Assegurar el càlcul de l'impost, garantint, en tots els casos, que les variacions que hagi pogut patir l'empresa en els últims anys (variacions ± 20% de potències i/o superfícies) no comportin una situació de risc fiscal.
 • Aconseguir una reducció en el deute tributari mitjançant l'optimització d'epígrafs, potències i equips afectes.

El projecte, en ambdós casos, es completa mitjançant certificació tècnica-econòmica que aporta seguretat a tots els treballs

A qui ens dirigim

 • Empreses industrials que paguin 50.000 € o més d'IAE.

Metodologia

Us oferim l'oportunitat de realitzar un estudi per actualitzar i dotar de seguretat el càlcul de l'IAE i aconseguir la seva optimització.

En una primera fase, l’empresa rep un estudi personalitzat sobre el seu potencial d’estalvi. Per tal de rebre aquest informe sense cost, es requereix aportar la següent documentació:

 • Còpia del darrer rebut IAE per epígraf donat d’alta i planta productiva.
 • Matrícula de l’impost (declaració de dades de l’IAE model 840 o 845).
 • Llistat actualitzat en els darrers 4 anys amb la relació de maquinària instal·lada i les seves potències elèctriques (llistat excel, si és possible).

En cas que accepteu el servei, la nostra feina consistirà en:

 • Repassar potències de tots els equips instal·lats.
 • Refer el càlcul mirant que computa i que no computa.
 • Ajudar-vos en la presentació.
 • Buscar bonificacions, sol·licitar-les i justificar-les durant tots els anys de durada del contracte.
 • Acompanyament i cobertura durant 3 anys en cas de possibles inspeccions.

Preu

El servei es facilita sota pressupost.

Avantatges d'utilitzar la Cambra com a proveïdor i/o beneficis per a l'empresa

 • Cost proporcional a l'estalvi obtingut.
 • Servei a èxit.
 • El servei es paga a la seva finalització sense fer cap avançament.
   

 

Imprimir el fullet:

 

 

Més informació:

Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: consultoria@cambrasabadell.org
Tel. 937 451 260


ImatgeSol·licitud informació