Organigrames


A continuació es pot consultar l'organigrama polític i tècnic de la Cambra de Comerç de Sabadell.


Organigrama tècnic