Home >> Informaciů institucional >> “rgans Consultius
Òrgans Consultius


Consell Assessor


Té funcions merament consultives d'Assessorament als Òrgans de govern de la Cambra sempre que aquests ho considerin necessari. Els seus membres són designats pel Ple entre els ex Presidents de la Cambra, els ex membres del Ple i aquelles persones que posseeixin notables coneixements o experiència en les matèries on la Cambra és competent.

Membres assessors:

Jaume Busquets i Folch
Francesc Fayos i Basaganyes
Ramon Gabarró i Badia
Bonaventura Garriga i Brutau
Joan Gracia i Giner
Joan Grau i Tarruell
Felipe González i Sánchez
Antoni Peñarroya i Trench

 

Comissió d'Indústria, Energia i Innovació


S'encarrega de totes les qüestions relacionades amb el camp de la indústria i els serveis, especialment amb el desenvolupament econòmic, el finançament, la integració i la localització industrial i les necessitats i els problemes de les empreses. Així mateix s'ocupa de les qüestions relacionades amb la propietat industrial, el disseny, la qualitat, i la fiscalitat. Té la funció de formar de manera contínua en totes les àrees de l'empresa. S'ocupa també de la promoció industrial de l'àrea, de la promoció de l'empresa i del empresari i facilita contactes estatals d'interès.

President:

Lluís Matas i Bertran

Vicepresident:

Joan Garcia-Planas i Marcet

Vocals:

Marià Brunet i Mauri
Oscar Daunis i Mulet
Magí Forasté i Giravent
Ramon Gabarró i Taulé
Antoni Garrell i Guiu
Josep Manel López i Beltran
Francisco López i Campoy
Joan Marín i García
Josep Mª Simó i Consola
Lluis Sisquella i Enjuanes
Leo Torrecilla i Gumbau

Assessors:

Ramon Costa i Pujol
Lluís Costa i Roma
Jordi Font i Renom
Miquel Martinez i Setién
Pere Carrió i Prat
Gabriel Torras i Balcell
Miquel Valldeperas i Macarulla
José Enrique Vázquez i Martínez
Jordi Guarch i Bravo
Jaume Mercader i Sanjuan
Antoni Ginestà Lladó Planas
Albert Alonso de Dios
José Jarque Pinto

Secretari:

Joan Valls i Mas

 

Comissió de Comerç Interior i Turisme


Tracta els temes de distribució comercial, majorista i minorista, amb els objectius fonamentals de recollir la problemàtica de cada sector i d'ajudar a trobar les solucions més adequades per promocionar el comerç i els serveis en general, assessorar l'empresari comercial en els temes que l'afecten i procurar-li les eines necessàries per al seu reciclatge mitjançant conferències, cursos, visites, etc.

President:

Josep Mª Porta i Mora

Vicepresident:

Vocals:

Carles Mas i Codina
Francisco Querol i Perez

Assessors:

Ferran Gómez i Vázquez
Enric Expósito i Aguado
Miquel Gumi i Masclans
Joan Anton Juárez i Arespacochaga
Montse Flores i Banús
Jordi Obradors i Pineda
Francesca Sanmartí i Virgili
Pere Sanfeliu i Gili
Anna Ribes i Botifoll
Joan Gili i Saldaña
Eduard Gutés i Martín
Georgina Maja i Esteve
Anna Solé i Resina
Joan Fàbregues i Farres
Xavi Olivé
Alexandre Castany i Sanmartí
David Orus Dotu
Manel Trias Vilalta
Alfonso Alharilla Ortega
Miquel Tello Corredera
Jordi Molins

Secretari:

Manel Amado i Martí

 Comissió d'Internacionalització


Tracta tots els temes de comerç exterior, especialment pel que fa al foment i ajuda a la internacionalització, acords comercials, tràmits duaners, aranzels, accions de promoció a l'exterior (missions comercials, fires, exposicions de catàlegs, etc.), formació en comerç exterior, assistència tècnica, contactes amb oficines comercials, cambres de comerç i organismes internacionals.

President:

Sr. Ramon Alberich i Ferrer

Vicepresident:

Ramon Gabarró i Taulé

Vocals:

Daniel Casadesús i Masanell
Magí Forasté i Giravent
Leo Torrecilla i Gumbau
Josep Mª Simó i Consola
Josep Manel López i Beltran
Antoni Garrell i Guiu
Raül Pont i Valls
Pere Busquets i Artigas

Assessors:

Vanesa Martínez i Chamorro
Núria Parra i Méndez
Verónica Taranilla
Joan Seró i Guiamet
Josep Maria Campanera i Raduà
Miquel Canut i Cristóbal
Daniel Altimiras i Viladrich
Carlos Nuñez Romero-Balmas
Josep Manel Brañas i Espiñeira
Diego Guri i Fernández
Alessandro Baldassarri
Carles Merino i Casajuana
Jordi Alegre Rubió
Eduard Costals
Albert Alonso de Dios
José Jarque Pinto
Judith Hidalgo
Montse Gavaldà Casat

Secretaria:

Laura Rodriguez i Marañón

 

Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transport


Tracta tots aquells temes relacionats amb l'ordenació urbanística. La planificació territorial i l'ordenació de les infrastructures, les qüestions relacionades amb el transport (tant de viatgers com de mercaderies) i els serveis de comunicació són uns dels principals objectes d'estudi per part d'aquesta Comissió.

President:

Pere Jordi Puig i Ysern

Vicepresident:

Benet Armengol i Obradors

Vocals:

Josep Llobet i Bach
Lluís Bardet i Tello
Emilio Navarro i Hernández
Josep M. Martí i Escursell
Carles Mas i Codina
Pere Mañero i Valencia
Francesc Font i Farrés
Francisco López i Campoy
Josep Argemí i Santamaria
Ramon Palau i Sol
Melquíades Garrido i Martínez
Antonio Larrosa i Baños
Modesto Custodio Gómez

Assessors:

Francesc Camps i Palou
Juan Delgado i Galindo
Jordi Obradors i Pineda
Josep Soler i Comellas
Andreu Puigfel i Fuentes
Joan Pombo i Masip
Antonio Muñoz i Ventas
Aleix Vila i Valls
Josep Camps i Martí
Joan Saborido i Camps
Pere Carrió i Prat
Albert Alonso de Dios
Josep Marin i Garcia
Pere Moratonas

Secretari:

Àlex Ramirez i Vaquero

 

Més informació

Informació institucional
A/e: general@cambrasabadell.org
Telèfon: 937 451 255