Home >> Informaciů institucional >> “rgans de Govern
Òrgans de Govern


Els òrgans de Govern de la Cambra són:

El Ple: que és l'òrgan suprem de govern i representació i es compon de 30 membres escollits per sufragi universal i directe entre tots els que consten en el cens, i que son representats de l'activitat econòmica de la demarcació 5 membres més escollits entre les propostes de les organitzacions empresarials i 4 membres representants de les empreses de major aportació.

El Comitè executiu: és l'òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la Cambra.

 


Ple
ComitŤ executiu