Comerç interior


La Cambra coneix l'impacte que té en el teixit empresarial del sector del comerç totes aquelles disposicions legals i normatives que li afecten, tant a nivell local (bàsicament, via ordenació urbanística i definició dusos del sol), com de demarcació de la Cambra, com les de nivell autonòmic (bàsicament, totes les lleis dordenació de l'oferta comercial i regulació d'activitats), com fins i tot les d'àmbit estatal que hi confereixen un marc bàsic d'ordenació. I tot això, des de la perspectiva de seguir els debats que marquen les inquietuts del sector (com poden ésser les comissions de les targetes de crèdit, horaris i calendaris d'obertura dels establiments comercials, etc.).

Tanmateix, el territori no és homogeni (com ja afirmem en la part d'Infrastructures i urbanisme), i és per això que la Comissió de Comerç Interior i Turisme estudia tots aquells temes que puguin generar l'esmentat impacte. En els darrers anys, s'ha treballat, estudiat, i posicionat enfront diversos temes, que es poden agrupar en tres grans línies:

 

1.- Ordenació de l'oferta comercial


a. Document Acrobat Al·legacions a la proposta de modificació del Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell de 2009
b. La Cambra ha presentat esmenes al projecte de decret d'aprovació de la revisió del Pla Territorial Sectorial d'Equipaments Comercials, de 2006
Document Acrobat Al·legacions al Pla Territorial Sectorial d'Equipaments Comercials, de 2006
c. La Cambra ha presentat esmenes al projecte de decret de desplegament de la Llei 18/2005 d'Equipaments Comercials.
Document Acrobat Al·legacions al projecte de decret de desplegament de la Llei 18/2005 d'Equipaments Comercials
d. La Cambra de Comerç de Sabadell s'ha posicionat i presentat esmenes a l'Avantprojecte de Llei d'Equipaments Comercials, en tràmit el 2005
Document Acrobat Alegacions a l'Avantprojecte de llei d'Equipaments Comercials de 2005
e. La Cambra de Comerç de Sabadell, s'ha posicionat i presentat esmenes, pel que fa a la Llei d'Equipaments Comercials 12/2000, com al PTSEC 2001-2004, en el marc del Consell de Cambres de Catalunya.
Document Acrobat Valoració i propostes de la Cambra de Comerç de Sabadell al Projecte de Llei d'Equipaments Comercials
f. La Cambra de Comerç de Sabadell presenta informe de posicionament davant de la Comissió d'Equipaments Comercials de la Generalitat de Catalunya en els diferents POEC que s'han desenvolupat en la demarcació de la Cambra.

2.- Regulació de l'activitat comercial 


a. La Cambra, conjuntament amb les Cambres de Comerç de la Tricameral (Manresa, Sabadell i Terrassa), s'ha posicionat, i sumat opinió pel que fa a la declaració programàtica sobre el comerç català del Consell General de Cambres de Catalunya, recollint les necessitats i realitats del comerç d'avui.
Document Acrobat Posicionament programàtic sobre el Comerç Català del Consell General de Cambres de Catalunya. 23 d'octubre de 2003

b. La Cambra, s'ha posicionat, i sumat opinió dins del marc de la Tricameral, pel que fa als horaris comercials i calendari d'obertura dels establiments comercials.

Document Acrobat Posició de les Cambres de Comerç de Manresa, Sabadell i Terrassa "La Tricameral", enfront la revisió de la llibertat d'horaris comercials i calendari d'obertura en festius dels establiments comercials a Catalunya i la revisió del PTSEC (Pla Territorial Sectorial d'Equipamets Comercials) (Nov.2000).

 

3.- Fiscalitat i ordenances municipals


a.  La Cambra, cada any, estudia i presenta al·legacions a les ordenances fiscals dels ajuntaments que marquen la pressió fiscal local al comerç.

 Més informació

Lobby
Àrea d'Assessoria, Promoció i Formació
A/e: promocio@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 263


Imatge Sol·licitud informació