Home >> Medi ambient >> Programes de consultoria >> Adequació al règim de prevenció i control ambiental d'activitats -LIIAA-
Adequació al règim de prevenció i control ambiental d'activitats -LIIAA-


La Cambra us ofereix tot l'assessorament i la consultoria tècnica per adequar la vostra activitat a la normativa vigent, mitjançant:

· L'avaluació ambiental
· El projecte d'activitats

· Avaluació ambiental 

Inclou l'examen dels antecedents de l'activitat, la realització de l'avaluació ambiental i el seguiment dels tràmits fins a la seva verificació.
No inclou: Tràmits i projectes d'adequació d'anomalies detectades en l'avaluació, verificació de l'avaluació.

· Projecte d'activitats 

Inclou l'examen dels antecedents de l'activitat, la realització del projecte d'activitats i el seguiment dels tràmits fins a la seva verificació.
No inclou:  Tràmits i projectes associats externs al projecte d'activitats (projectes d'instal·lacions, permís d'abocaments ...), el cost del visat, verificació del projecte.

NOTA: Les verificacions les porten a terme empreses homologades per la Generalitat externes a l'equip auditor o redactor del projecte d'activitats i els preus venen estandaritzats per la Generalitat de Catalunya.Més informació

Medi Ambient
Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: consultoria@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 260


Imatge Sol·licitud Informació