Medi Ambient


La Cambra és conscient de les implicacions tècniques i econòmiques que tenen les diferents decisions mediambientals que es prenen i duen a terme en un determinat territori.

Aquest continu increment de la legislació mediambiental hauria a priori de suposar per a les empreses una oportunitat a través, per exemple, de la reducció dels costos de gestió derivats de la prevenció i valorització en origen, però mai un fre evident al desenvolupament econòmic del teixit empresarial.

L'increment de la pressió normativa en medi ambient és actualment tan gran que en alguns casos s'han creat a Catalunya normatives que ni existeixen a Espanya ni tan sols en el marc de l'Unió Europea. Aquest fet contribueix en part, no només a la deslocalització de les empreses als països de l'Est ja coneguda, sinó també dins d'Espanya: empreses catalanes que es traslladen a Aragó i d'altres Comunitats Autònomes properes on la legislació ambiental no està per sobra de les possibilitats tècniques i econòmiques de les empreses.

La Comissió de Seguretat, Salut i Medi Ambient, formada per empresaris de la demarcació i tècnics de la Cambra, que es reuneix periòdicament una vegada al mes des de 1998, estudia tots aquells temes que fan referència al medi ambient i la prevenció de riscos laborals i que siguin d'afectació a les empreses de la demarcació de la Cambra.

 

1. Intervenció Integral de l'Administració Ambiental (IIAA)


 • Document Acrobat Al·legacions a la proposta de modificació del Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell de 2009
 • Al·legacions a l’Avantprojecte de Llei de Prevenció i Control Ambiental de les activitats. Consell General de Cambres de Catalunya. Any 2007
 • Estudi "Anàlisi comparatiu de les taxes per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions de la demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell" Any 2006
 • Enviament de comunicacions a empreses potencialment afectades per l'adequació a la Llei 3/98 d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental (LIIAA). Any 2003
 • Participació en la Comissió mixta prevista per la Llei 3/1998 (anys 2001-2003), com a representant del Consell de Cambres de Catalunya

 

2. Aigua


 • Revisió de l'Ordenança d'abocaments d'aigües residuals a la xarxa de clavegueram de Sabadell (2005)
 • Revisió del Programa de Sanejament d'Aigües Residuals Urbanes (2005), de l'Agència Catalana de l'Aigua.
 • Sessió informativa sobre el Projecte de Col·lector d'Aigües Residuals Industrials Salines de la Conca del Besòs (CARIS). 1 de juny de 2005. Més informació a www.cdcbesos.org o descarregar-se el tríptic informatiu aquí.

 

3. Aire


 • Comunicat informatiu d'assignació individual de drets d'emissions de CO2 a les empreses afectades de la demarcació de la Cambra (març de 2005)
 • Informe de comentaris i suggeriments al Departament de Medi Ambient i Habitatge, sobre l'Avantprojecte de Llei de Contaminació Odorífera.

 

4. Soroll o contaminació acústica


 

5. Residus


 • Ponència "Comerç i Indústria local. Dificultats i reptes per a l’Ecodisseny i la Sostenibilitat a la petita i mitjana empresa (PIME)",en el marc de la jornada Break & Creativity 2008 “Quadrant el cercle al voltant del Disseny i la Sostenibilitat”, organitzada per l’Escola Superior de Disseny (ESDI), de Sabadell. 17 d’abril de 2008
 • Ponència "El paper dels comerços en la gestió dels residus. Punt de vista de la Cambra", en el marc de la sessió informativa sobre el model de gestió de residus comercials a Catalunya. 10 de maig de 2006. Cicle de Residus i Sòls Contaminats.
 • Participació a la Comissió per la revisió del Pla de Gestió Integral de Residus Municipals al Vallès Occidental (PGRIM), presidida i coordinada pel Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental. (des de l'any 2005)
 • Anàlisi comparatiu de les taxes vigents per a la implantació de contenidors a la via pública en la demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell: Cas Polígon Cadesbank de Ripollet (maig'05)
 • Participació en el Grup de Treball de Residus Industrials de l'Agència de Residus de Catalunya, en representació del Consell General de Cambres de Catalunya, per revisar i fer aportacions al nou sistema documental de residus (SDR), amb la participació d'empreses de la demarcació en la prova pilot d'implantació del nou sistema en línia. Anys 2003-2004

 

6. Energia


 

7. Espais naturals i biodiversitatFormulari per fer arribar les observacions que cregueu oportunes a incorporar als informes corresponents fets des de la Cambra:
Imatge FormulariMés informació

Lobby
Àrea d'Assessoria, Promoció i Formació
A/e: promocio@cambrasabadell.org
Telèfon: 937 451 263


Imatge Sol·licitud informació