Transports


La Comissió d'Urbanisme, transport i comunicacions, entre altres, analitza els temes relacionats amb el transport de persones i mercaderies, conscients de la importància que té el sector del transport per gestionar eficientment els fluxos de mobilitat derivats de l'activitat econòmica.

 Més informació

Lobby
Àrea d'Assessoria, Promoció i Formació
A/e: promocio@cambrasabadell.org
Telèfon: 937 451 263


Imatge Sol·licitud informació