Home >> Programes i estudis >> Estudis específics
Estudis específics


Anàlisi de l'impacte de les implantacions comercials a la C-58


Els darrers anys s’estan desenvolupant noves implantacions comercials al llarg de l’eix de la C-58, algunes especialitzades en un sector concret, d’altres generalistes, però totes suposen un augment considerable de l’oferta comercial a la demarcació.

En la situació econòmica actual, aquest augment, quines conseqüències té o pot tenir per al teixit empresarial del sector a la nostra demarcació? I per a les nostres ciutats? Amb aquest estudi, la Cambra vol donar resposta a aquestes qüestions, claus del futur de l’economia de la nostra demarcació.

Document Acrobat Presentació estudi Anàlisi impacte implantacions comercials C-58

Document Acrobat Anàlisi de l'impacte de les implantacions comercials a la C-58

 

Estudi sobre el comerç amb l'estranger de les empreses industrials. Anys 2000-2006


Document Acrobat Estudi sobre el comerç amb l'estranger de les empreses industrials. Anys 2000-2006

* S'autoritza la utilització dels continguts d'aquest estudi amb l'obligació de fer constar la font: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Sabadell

 

Estudi de situació del sector de la construcció d’habitatge al Vallès Occidental


Document Acrobat Estudi de situació del sector de la construcció d’habitatge al Vallès Occidental (4.4 Mb)

Document Acrobat Resum executiu - Estudi de situació del sector de la construcció d'habitatge al Vallès Occidental

* S'autoritza la utilització dels continguts d'aquest estudi amb l'obligació de fer constar la font: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Sabadell

 

La Gestió de la Flexi-seguretat a les empreses


En l’actual situació econòmica les experiències empresarials sobre flexiseguretat que permeten a les indústries ser més competitives i viables prenen una importància cabdal. Per això la Cambra de Comerç va impulsar la realització d’aquest estudi que l’han realitzat professors de l’ Institut d’Estudis Laborals d’Esade i que ha tingut el suport de l’Agència Catalana d’Inversions del Departament d’Innovació Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.

Document Acrobat La gestió de la flexi-seguretat a les empreses (2.68mb)

* S'autoritza la utilització dels continguts d'aquest estudi amb l'obligació de fer constar la font  : Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell

 

Informes sobre l'impost de successions i donacions


Document Acrobat Informe sobre l'impost de successions i donacions
Document Acrobat Informe sobre l'increment de fugues de capitals i empreses per motius fiscals

 

Mesures de flexibilitat laboral


La Cambra de Comerç de Sabadell ha impulsat la realització d'un estudi sobre mesures de flexibilitat i adaptabilitat laboral de les empreses per a aconseguir més competitivitat  davant la situació econòmica internacional i especialment en el món de la indústria.

Per a la realització d'aquest estudi es va signar un Conveni amb l'Institut d'Estudis Laborals d'ESADE, que s'ha encarregat de la realització de l'estudi.
L'estudi presenta unes experiències concretes que aporten informació i exemples interessants, i se n'han extret unes conclusions i recomanacions que poden ser útils per al conjunt d'indústries i empreses interessades en la millora de la competitivitat a través d'una gestió més eficient i flexible dels seus recursos  davant les fluctuacions dels mercats.

Document Acrobat Estudi mesures de flexibilitat laboral
Document Acrobat Resum estudi mesures de flexibilitat laboral

 

Inflació i el comerç al detall a Catalunya


Durant el mes de febrer de 2005, el Departament d'Economia i Finances va publicar un informe tècnic elaborat per la Direcció General de Programació Econòmica en el que s'analitzava l'evolució de la inflació tant a Catalunya com a Espanya durant els últims 10 anys. Posteriorment, es va presentar al juliol per part d'un grup de treball d'experts una sèrie de 24 propostes per aconseguir que el diferencial d'inflació entre Catalunya i Espanya es pogués reduir significativament. Les propostes presentades estan dirigides tant al govern de l' Estat i de la Generalitat, com als diferents agents econòmics que participen en el desenvolupament empresarial de Catalunya, es a dir, a les empreses.

Algunes d'aquestes mesures afecten directament al món del comerç i de la distribució comercial, arribant inclús a responsabilitzar aquest sector de part del diferencial d'inflació que es pateix a Catalunya actualment. Amb el present informe pretenem aclarir què hi ha de cert en aquesta pretesa responsabilitat del sector del comerç, aportant nous punts de vista i nous aspectes a tenir en compte a l'hora de fer una anàlisi d'aquest estil i, al mateix temps, defendre un sector que aporta una gran riquesa a la nostra economia (més del 14% del PIB).

Document Acrobat Informe diferencial de la inflació al comerç de Catalunya

 

Estudi sobre la protecció social dels empresaris i autònoms

La Cambra de Comerç va signar un acord amb la Universitat Autònoma de Barcelona per a realitzar un estudi sobre la protecció social dels empresaris i autònoms, i la comparació amb el règim general de la Seguretat Social i amb legislacions d'altres països, a fi destacar l'existència  de discriminacions i mancances en algunes cobertures personals i familiars.  Tot seguit teniu el resum i conclusions de l'estudi i l'enllaç amb el text complert del mateix.

Document Acrobat Resum i conclusions de l'estudi *

Estudi complert:

Document Acrobat Estudi complert - Part 1 (1.3 MB) 
Document Acrobat Estudi complert - Part 2 (1.3 MB) *

* S'autoritza la utilització dels continguts d'aquest estudi amb l'obligació de fer constar la font: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Sabadell i Universitat Autònoma de Barcelona

 

Enquesta de globalització


La Cambra ha realitzat una enquesta per a conèixer l'opinió de les empreses sobre els efectes positius o negatius de la mundialització o globalització de l'economia. L'enquesta s'ha fet a 100 indústries de la demarcació representatives dels sectors amb més pes econòmic : metall, tèxtil, química, alimentació, fusta, paper i d'altres. També s'ha preguntat sobre les accions que poden ajudar a millorar la competitivitat, i de quins països prové la competència.

Altres Resultats de l'enquesta de globalització *

* S'autoritza la utilització dels continguts d'aquest estudi amb l'obligació de fer constar la font: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Sabadell

 

Informe sobre l'estudi de càrrega d'enquestes a contestar per les empreses. 


Durant l'any 2004 el Servei d'estudis de la Cambra ha realitzat un treball d'anàlisi de les enquestes que reben les empreses de tots els sectors econòmics per a ser contestades i la càrrega que això pot suposar degut a les dades que es sol.liciten i els tipus de qüestionaris. A partir d'aquesta anàlisi s'ha elaborat un informe de valoracions, recomanacions i propostes dirigides a simplificar i facilitar el procés estadístic, informe que s'ha presentat a l'Institut d'Estadística de Catalunya. L' Idescat ha considerat que era una aportació útil per al Sistema d'estadístiques i per  aquest motiu ha signat amb la Cambra un acord per a ampliar i aprofundir l'estudi a nivell de Catalunya i que serveixi com a aportació tècnica a l'elaboració del nou Pla d'Estadística de Catalunya.

PowerPoint Estudi en format PPS (3,46 MB) *

* S'autoritza la utilització dels continguts d'aquest estudi amb l'obligació de fer constar la font: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Sabadell i Institut d'Estadística de Catalunya

 

Estudi de les exportacions industrials a l'àrea de Sabadell


Aquest estudi presenta les dades disponibles més recents de les exportacions dels dotze municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell, amb l'anàlisi per partides i tipus d'empresa. Els resultats ens confirmen la importància de l'exportació de la demarcació de la Cambra pel seu pes sobre les exportacions Catalanes i Espanyoles i també per ritme de creixement.

Document Acrobat Estudi en format PDF (300 Kb) *

* S'autoritza la utilització dels continguts d'aquest estudi amb l'obligació de fer constar la font: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Sabadell

 

La política de prevenció de riscos laborals de la Generalitat de Catalunya


El Gabinet d'estudis de la Cambra de Comerç ha elaborat un estudi sobre la sinistralitat laboral a la demarcació de Sabadell, a partir de les dades que disposa el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya que ha col.laborat en la preparació de les taules estadístiques. L'estudi presenta les dades per diferents conceptes i variables, i la seva evolució durant el període 1998-2002. Les xifres permeten analitzar la sinistralitat per categories laborals, franjes d'edat, sexe, grans sectors econòmics, dimensions de les empreses, dies i hores de la setmana, tipus de contracte, antiguitat i motiu del sinistre.

Document Acrobat Estudi en format PDF (160 KB) *
Document Acrobat Resum de dades de l'estudi de sinistralitat *

* S'autoritza la utilització dels continguts d'aquest estudi amb l'obligació de fer constar la font: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Sabadell

 

Més informació

Economia i estudis
A/e: estudis@cambrasabadell.org
Tel. 937 451 255