Mediació mercantil i concursal


Mediació mercantil i concursalPresentació

Les cambres catalanes, durant la seva llarga trajectòria al servei del món empresarial, han desenvolupat una dilatada experiència i una bona pràctica en la resolució consensuada de conflictes com el millor camí per a les empreses per trobar sistemes alternatius més eficaços que el judicial.

La Llei catalana 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres, atribueix a les Cambres de Comerç les funcions d’arbitratge, mediació i conciliació mercantils, en els àmbits nacional i internacional, i emprar qualsevol altre sistema alternatiu de solució de conflictes.

La Llei estatal 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils, atribueix la consideració d’institucions de mediació a les corporacions de dret públic que tinguin entre les seves finalitats l’impuls de la mediació i, per això, modifica la llei estatal 3/1993, de 23 de març, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació en el sentit d’afegir aquesta finalitat.

En aquest sentit la Generalitat de Catalunya ha encarregat al Consell General de Cambres la gestió del servei de mediació empresarial inclòs en les funcions que poguessin correspondre al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i per tant les cambres no només han de dur a terme les funcions obligatòries de la mediació mercantil sinó també les relatives a la mediació empresarial.

Document htmlWeb de Registre de mediadors de les Cambres de Comerç de Catalunya

 

Què ofereix la Cambra?

La Cambra de Comerç de Sabadell ha aprovat un reglament de mediació empresarial i serà d'aplicació a les mediacions en assumptes civils i mercantils inclosos els transfronterers.

S'entén per mediació aquell mitjà de resolució de conflictes, sigui quina sigui la seva denominació, en la que dues o més parts intenten voluntàriament aconseguir per elles mateixes un acord amb la intervenció d'una persona mediadora.

Podeu descarregar-vos el document complert elaborat per la Cambra aquí:
Document AcrobatReglament de mediació empresarial de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Sabadell

També podeu consultar el contingut de la Llei estatal:
Document AcrobatLlei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils

El Real Decret-llei 1/2015 de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, vol potenciar l’acord extrajudicial de pagaments en matèria concursal i ha triat les Cambres com les prestadores del servei de mediació concursal tant per persones naturals empresaris com per persones jurídiques.
Document AcrobatReal Decret-llei 1/2015 de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat

I fer-nos arribar les vostres consultes o sol·licituds de mediació a través del següent formulari:

Document html Formulari de sol·licitud d'informació de Mediació mercantil i concursal

Document word Sol·licitud del servei de mediació de la Cambra de Comerç de Sabadell

Document Acrobat Model normalitzat Acord Extrajudicial de Pagaments

 Més informació

Mediació mercantil i concursal
Secretaria General
A/e: assessoriajuridica@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 262


Document html Sol·licitar informació