Home >> Innovació i competitivitat >> Deduccions fiscals a la R+D+i >> Sessió Cambra: Estalvis fiscals a la indústria
Sessió Cambra: Estalvis fiscals a la indústria

Sessió Cambra

Estalvis fiscals a la indústria: IAE i deduccions per inversions


Després de la darrera modificació de l’Impost de Societats que incorpora canvis en les deduccions a l’Estat, ens trobem davant l’última oportunitat per beneficiar-nos d’aquest avantatge fiscal que permet recuperar les inversions dels darrers 10 anys. I a més, existeixen una sèrie de casuístiques que ens permeten reduir l’import de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) així com vies, per donar-li seguretat jurídica.

Objectiu:

En aquesta sessió us explicarem de forma pràctica les eines menys explotades per generar retorns econòmics i estalvis dins el món industrial.

Destinataris:

Directors financers, gerents i administradors d’empreses industrials.

Programa:

8.45 h
Recepció
dels participants.

9.00 h
Presentació de la jornada
, a càrrec de la Sra. Ester Raventós, Directora de l'Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria de la Cambra de Comerç de Sabadell.

9.10 h
Deduccions en inversions en actius. Última convocatòria!, a càrrec de la Sra. Marta Gil, Cap de Sostenibilitat d'Emprion.

9.35 h
Visió de l'Administració. Criteris de l'administració i exemple pràctic, a càrrec del Sr. Albert Avellaneda, Cap de la Secció de Millors Tècniques Disponibles del Servei de Qualificació Ambiental de la Generalitat de Catalunya.

10.00 h
Torn de precs i preguntes.

10.15 h
Optimització i millora de l'Impost d'Activitats Econòmiques. NOVETAT!, a càrrec del Sr. Joaquim Bayod, Director tècnic d'Emprion.

10.40 h
Torn de precs i preguntes.

11.00 h
Cafè col·loqui.

 

 

Data:
dimarts, 3 de març de 2015

Hora:
de 8.45 a 11.00h

Lloc:
Cambra de Comerç
de Sabadell
Av. Francesc Macià, 35
08206 Sabadell
(veure mapa)

Inscripció:
Assistència gratuïta, prèvia inscripció.

Possibilitat d'entrevistes
individualitzades després de la sessió.

Places limitadesÀrea d'Informació,
Serveis Empresarials i
Consultoria.

Tel. 937 451 260
serveis@cambrasabadell.org


 

 

Amb el suport de: 

Unión Europea 

Feria del conocimiento


>> Rebre informació de la Cambra 

>> Anar a la home