Home >> Programes i estudis >> Programes Europeus
Projectes Europeus


La Cambra de Comerç de Sabadell està participant en diversos projectes europeus finançats per la Unió Europea. L’objectiu és accedir a fons europeus que permetin oferir nous o millors serveis a les empreses.

Els projectes són:

  1. PRE-SOLVE (PREventing business failure and inSOLVEncy)
  2. REAL

 

Més informació

Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: serveis@cambrasabadell.org
Tel. 937 451 260