Feria del conocimiento


Descripció


Aquest projecte ha estat aprovat pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc del Programa Operatiu Adaptabilitat i Ocupació, Eix 3, tema prioritari 74. El Projecte està cofinançat pel Fons Social Europeu, pel Ministeri de Ciència i Innovació, el Consell Superior de Cambres i per les diferents Cambres participants.

 

Beneficiaris


El projecte està dirigit a tots aquells centres empresarials o de coneixement de qualsevol tipus disposats a establir mecanismes de col·laboració entre ells, en pro d'augmentar els índexs de competitivitat de les empreses espanyoles així com d'adequar les activitats de la investigació a les necessitats del mercat.

 

Objectiu


Amb això es volen potenciar mecanismes estables de cooperació públic-privada, establir nexes entre les infraestructures del coneixement i les empreses, fomentar la formació contínua de les empreses i estimular la demanda de les empreses per fomentar l'adaptabilitat i el dinamisme del teixit empresarial espanyol.

 

Accions del programa


Al llarg del programa es realitzen una sèrie de seminaris i tallers sobre transferència de coneixement i innovació. Així com sessions de networking entre empreses i centres de coneixement (universitats, centres tecnològics, centres de formació professional, associacions sectorials...)

Si esteu interessats en posar-vos en contacte amb centres de coneixement per al desenvolupament d’un projecte, us podem coordinar les entrevistes.

 

Amb la col·laboració:

          Més informació

Innovació i competitivitat
Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: serveis@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 260