Home >> Serveis generals per a l'empresa >> Registre Mercantil >> Presentació comptes anuals >> Indicacions per a la presentació de comptes anuals
Indicacions per a la presentació de comptes Anuals

Presentació en paper

 

1.- Impresos: Descarregar de manera gratuïta els models en format PDF (són emplenables), per a exercicis iniciats a partir del 01-01-2008 

2.- Instàncies: Complimentar la instància de presentació que es pot  descarregar utilitzant  el programa de generació d’instàncies.
Al complimentar-la  cal posar com a dades del presentante les de la Cambra:

Cambra de Comerç de Sabadell 
Q0873003H 
Av. Francesc Macià, 35
08206 Sabadell   (Barcelona)  
93 745 12 60

3.- Incorporar la documentació generada en una carpeta de cartolina o utilitzar les carpetes del Registre que tenim a la Cambra de Comerç.

4.- Afegir la resta de documents obligatoris: Certificat de l’acta de la Junta i, si s’escau, informe de gestió, informe d’auditoria, anuncis de convocatòria, etc.

Model de Certificació de l'acta de la Junta (Junta UNIVERSAL)

 

Presentació en CD


1.- Descarregar de manera gratuïta el programa necessari D2:
     Exercicis iniciats abans de 01-01-2008

 Exercicis iniciats el 01-01-2008 i tancats abans del 01-12-2009 

  Exercicis iniciats el 01-01-2009 i tancats abans del 01-12-2010 

 Exercicis iniciats el 01-01-2010 i tancats abans del 01-12-2011 

 Exercicis iniciats el 01-01-2011 i tancats abans del 01-12-2012 

 Exercicis iniciats el 01-01-2012 i tancats abans del 01-12-2013 

 Exercicis iniciats el 01-01-2013 i tancats abans del 01-12-2014 

2.- Instàncies: Es pot utilitzar la  que genera el programa D2 (només és necessari el primer full).
Si es vol aplicar la retenció de l´IRPF a la factura, remeteu-vos al punt 2 de presentació en paper.

3.- Incorporar la documentació generada en una carpeta de cartolina afegint-hi una bossa adhesiva o sobre grapat que contingui el CD o disquet, o utilitzar les carpetes del Registre que tenim a la Cambra de Comerç.
 
4.- Afegir la resta de documents obligatoris: Certificat de l’acta de la Junta, certificació digital (que genera el programa D2) i, si s’escau, anuncis de convocatòria. La resta de documents (incloure  si s’escau l´auditoria signada) han d’incorporar-se necessàriament al CD mitjançant l’opció “Gestió de documents” del programa D2.

 


Per contactar amb el Registre per temes informàtics

902-201-200

soporte.d2@registradores.org

registro.electronico@registradores.orgMés informació

Serveis Generals per l'empresa
Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: serveis@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 260