Home >> Medi ambient >> Eficiència energètica
Eficiència energèticaDocument AcrobatDescarregueu
el fullet

Programa d'eficiència energètica

Reduir els costos per guanyar en competitivitat

 

Des de la Cambra us presentem una nova línia de serveis orientats a ajudar a l'empresa a reduir els seus costos energètics. La Cambra actua com a consultor independent buscant sempre el millor estalvi per l'empresa.

Contractació energètica

Optimització energètica

Us ajudem a millorar les condicions de subministrament energètic buscant la reducció de costos. 

Identifiquem i avaluem tècnica i econòmicament possibles mesures d'estalvi energètic a implantar a la vostra empresa.

 

Gestió energètica

Tramitació d'ajuts energètics

Control dels vostres consums i implantació d'indicadors de mesura per controlar la despesa.

Us informem de la convocatòria d'ajuts, us preparem la documentació requerida, ho presentem i fem el seguiment.

Nous ajuts per a actuacions d'eficiència energètica 2015
Bases i convocatòria publicada al BOE

Si desitgeu més informació sobre tots o algun d'aquests serveis ompliu el formulari i una persona de la Cambra es posarà en contacte amb vosaltres.
Per ser més competitives en l’escenari actual, les empreses han d’encaminar el seu model de gestió cap a la millora de l’eficiència en tots els processos. Per aconseguir-ho, cal implantar una política basada en la millora contínua i adoptar pràctiques que permetin maximitzar els beneficis i optimitzar les despeses. En aquest context, les mesures d’eficiència energètica són un factor clau per esdevenir més competitius, amb un impacte important en la recuperació econòmica.

 

Què ofereix la Cambra?


Amb l’objectiu de sensibilitzar les empreses de la demarcació sobre la necessitat de millorar la competitivitat dels seus productes, processos i serveis a través de l’estalvi i racionalització en l’ús de l’energia, des de la Cambra us oferim una línia de serveis orientats a donar-vos suport en la millora de l’eficiència energètica.

 


Presentació del servei


Descripció

Creem un pla d’actuació per reduir costos energètics de la vostra empresa. Cadascun dels serveis que us oferim pot ser contractat de forma conjunta o independent. La Cambra us ajuda a decidir quins serveis s’adapten millor a les vostres necessitats.

A continuació us presentem els nous serveis

 • Servei de contractació energètica

La Cambra actua com a consultor independent per ajudar-vos en la selecció i contractació del subministrament energètic buscant la reducció dels costos.

- Analitzem en profunditat les dades històriques: consum anormal, potencial d’estalvi, desviació respecte als estàndards de mercat, etc.,  i elaborem les recomanacions oportunes.

- Identifiquem els errors detectats en facturacions anteriors i us ajudem a elaborar-ne la justificació per reclamar.

- Sol·licitem ofertes econòmiques a les principals comercialitzadores del mercat lliure que operen a Catalunya, fem una anàlisi comparativa de pressupostos i us presentem una proposta d’elecció.

- Un cop escollit el contracte, tramitem la vostra aplicació i en fem un seguiment durant els primers tres mesos per verificar que es compleixi correctament.


 • Servei de gestió energètica

- Realitzem la gestió comptable dels consums energètics de la vostra empresa i  us facilitem indicadors i alertes energètiques per a un major control i seguiment de la situació energètica del vostre negoci:

- Monitorem el consum, seguim les principals ràtios energètiques de l’empresa i realitzem informes mensuals d’estat i seguiment per detectar qualsevol possibilitat d’optimització.

- Proporcionem un assessorament permanent i donem suport en les compres i contractacions en matèria energètica.

- Identifiquem les penalitzacions per excés de consum d’energia o excés de demanda de potència, proposem accions correctives i realitzem possibles reclamacions a les companyies subministradores.


 • Servei de tramitació d'ajuts energètics

Us informem de les convocatòries d’ajuts que les administracions públiques disposen en matèria d’estalvi, eficiència i energies renovables i que s’adeqüen millor a les actuacions i inversions executades per la vostra empresa. Preparem la documentació requerida i ens encarreguem de tramitar-la i fer-ne el seguiment.


 • Servei d'optimització energètica

Us facilitem la identificació i la implantació de mesures d’estalvi energètic en processos, productes i serveis, a través de diferents opcions:

- Preauditoria energètica: us ajudem a identificar mesures d’estalvi energètic, especialment en aquelles empreses que no disposen de capacitat financera per executar una auditoria.

- Auditoria energètica: realitzem una radiografia sencera del comportament energètic de l’empresa a tots els nivells i establim un pla de mesures d’estalvi energètic.

- Implantació del sistema de gestió energètica (UNE-EN 16001:2010): implantem un sistema de gestió energètica basat en la norma 16001 que garanteixi l’assoliment d’una major eficiència dels processos i la reducció sostinguda dels costos energètics. Orientada a les empreses que volen aconseguir una posició de lideratge en el seu sector.


Destinataris

Empreses que vulguin incrementar la seva competitivitat adoptant mesures que els permetin reduir els costos energètics. 


Preu

El servei es facilita sota pressupost.


L'equip tècnic

Treballem amb un equip multidisciplinar de professionals format per enginyers, economistes i advocats amb més de 25 anys d’experiència portant a terme  aquests serveis a empreses de tots els sectors d’activitat.


Avantatges que us oferim

 • Criteri independent: no ens trobem lligats amb cap comercialitzadora energètica de mercat lliure, ni amb cap fabricant, ni tecnologia existent.
 • Experiència acreditada en la tramitació d’ajuts davant els òrgans competents.
 • Un únic proveïdor: oferim un servei integral que va des de l’assessorament legal fins a la certificació, passant per la contractació, la gestió, la tramitació d’ajuts i l’optimització de les despeses.
 • Un equip altament qualificat.

Beneficis per l'empresa

 • Reducció de costos energètics i augment de la competitivitat.
 • Poder reassignar recursos econòmics cap a àrees cabdals de l’empresa (innovació, comercialització, etc.).
 • Millora de la imatge mediambiental de l’empresa i el seu compromís amb la sostenibilitat.

 

Imprimir el fullet:

 

Més informació

Medi Ambient
Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: consultoria@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 260


Imatge Sol·licitud Informació