Home >> Medi ambient >> Informació i Assessorament Medi Ambient >> Servei d'assessorament energètic
Servei d'assessorament energètic

Des de l’any 2009, la Cambra de Comerç de Sabadell ha potenciat un Servei d’Assessorament Energètic.

Aquest servei té com a objectius:

  • Prestar un Servei d’Assessorament Energètic, de primer nivell, sense interessos comercials.
  • Fomentar la implantació de mesures d’eficiència i estalvi energètic i/o la implantació d’energies renovables entre les empreses de la demarcació de Cambra.
  • Incrementar el coneixement tècnic i de gestió del personal de l’empresa en matèria d’estalvi i eficiència energètica.
  • Incrementar la sensibilització energètica d’empreses i treballadors en l’ús i manteniment d’instal·lacions i equipaments

El servei d’assessorament energètic abasta els següents àmbits d’informació a les empreses:

  • Contractació Energètica: maximització de la potència contractada, penalitzacions per energia reactiva, preus energètics, llistat de comercialitzadores del mercat lliure,..
  • Gestió Energètica: criteris energètics en l’adquisició d’equips, monitorització de consums,..
  • Ajuts i subvencions en matèria energètica: Pla Renova’t, primes a les energies renovables,..
  • Optimització energètica: auditoria energètica, tecnologies adreçades a l’estalvi energètic, proveïdors de serveis (enginyeries, consultories,..), empreses de serveis energètics (ESCO’s),..
  • Certificació energètica: ISO 50001, comptabilitats amb altres normes de gestió de sistemes (ISO 9001, ISO 14001,..), entitats auditores acreditades,..

 

 

 

 Més informació

Medi Ambient
Àrea d'Assessoria, Promoció i Formació
A/e: assessoria@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 263


Imatge Sol·licitud Informació