Grups d'exportacióGrups d'exportació


Un grup d'exportació és una associació d'empreses que té com a objectiu la introducció dels productes o serveis en un mercat exterior determinat, a través d'un delegat al país de destí i gaudint dels avantatges que suposa compartir costos i aprofitar sinèrgies entre les empreses.

Els Grups d’Exportació són un instrument eficaç per afrontar la internacionalització de les empreses i incrementar la seva activitat econòmica i comercial. La Cambra de Sabadell és una de les entitats líders en la creació de Grups d’Exportació. Al llarg de 12 anys s’han creat més de 80 grups de diferents sectors i a diferents països. Consulteu els avantatges que aquest programa us pot oferir.
Què es un grup d'exportació?


Un grup d'exportació és una associació temporal d'empreses, mitjançant l'establiment d'un acord de col·laboració, que té com objectiu la introducció dels productes en un mercat exterior determinat, a través d'un delegat al país de destí.

Aquestes empreses pertanyen a un mateix sector però amb productes complementaris, són de característiques similars fan servir canals de distribució molt pròxims.

 

Per què treballar amb aquesta fórmula?


Per les empreses de la nostra demarcació, la promoció comercial en un mercat estranger passa per superar dues barreres principals:

  • Inversió necessària
  • Seguiment comercial

Per fer més rentable la inversió en fires, catàlegs, viatges de prospecció i altres, fa falta un seguiment comercial que aprofiti totes les oportunitats que ofereix el nou mercat.

La disponibilitat d'una persona al país, que treballi en exclusiva per l'empresa i que coneixi el sector, és la solució òptima.

Aquesta persona implementa el pla d'acció dissenyat per l'empresa de cara a aquell mercat: des de trobar un o varis distribuïdors, anomenar agents comercials, fins l'estructuració d'una xarxa comercial pròpia, passant per tot el ventall de fórmules a l'abast de l'exportador.

No tot el món pot aplicar aquest sistema, ja sigui per el seu elevat cost o perquè no disposa dels recursos humans necessaris.

Per això, el fet de compartir un delegat entre varies empreses amb productes complementaris i dirigits als mateixos canals de distribució, redueix el cost d'introducció i afavoreix l'aprofitament de sinèrgies.

 

Metodologia de treball


Les cambres de comerç organitzen trobades sectorials amb l'objectiu de posar en comú interessos comercials coincidents i de dissenyar un pla de treball conjunt.

Qualsevol empresa pot demanar la seva inclusió en aquestes trobades, així com sol·licitar expressament la constitució d'un fòrum per una acció en un mercat determinat que sigui del seu interès.

Així mateix, la Cambra facilita suport al grup una vegada constituït durant els seus primers anys de vida.

Us animem a posar-vos en contacte amb nosaltres per més informació o per donar impuls al vostre projecte. La responsable d'aquest programa és la Sra. Ester Raventós.

 

Creació d'un grup d'exportació a Polonia i d'altres destins


Des de la TRICAMERAL es proposa la creació d'un grup d'exportació a Polònia. La participació en aquest projecte passa per la creació d'un grup d'exportació, format per empreses d'una cartera complementària de productes que treballin als mateixos canals de distribució, per tal de fer una oferta conjunta atractiva, a través de la contractació d'una persona del país que farà les funcions necessàries per implementar  el pla dacció dissenyat conjuntament per les empreses del grup amb l'assessorament de la Cambra.

El promotor del programa grups d'exportació a la Tricameral és el Sr. Jesús Jiménez, el qual organitza els diferents grups sectorials de treball. Per tal de dissenyar i explicar a fons els diferents ajuts i subvencions d'aquests programes, us podeu adreçar a la vostra Cambra i concertar una reunió informativa amb el promotor.  A partir d'aquí s'organitzaran reunions de caràcter sectorial entre les empreses de les nostres demarcacions, i d'altres que siguin necessàries per complementar un grup homogeni de producte.

Us animen també a posar-vos en contacte per a més informació amb la vostra Cambra sobre aquestes iniciatives, així com per explicar-nos quines són les vostres necessitats per cobrir determinades àrees geogràfiques, amb l'objectiu d'ajudar-vos en la recerca d'altres empreses amb les que dissenyar estratègies comercials conjuntes per tal d'aprofitar sinergies i estalviar costos d'introducció.Més informació

Internacionalització
Àrea d'Assessoria, Promoció i Formació

A/e: promociointernacional@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 263


ImatgeSol·licitud Informació